Ψηφιακή Στρατηγική

Το ΕΔΥΤΕ εντάσσει 19 νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα NI4OS

Στην ένταξη 19 συνολικά νέων υπηρεσιών στην ψηφιακή πλατφόρμα του ευρωπαϊκού έργου «NI4OS-Europe – Εθνικές πρωτοβουλίες για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ευρώπη» προχώρησε το ΕΔΥΤΕ. Η πλατφόρμα NI4OS  που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, αποτελεί βασικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC), ενός ολοκληρωμένου, ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος που θα παρέχει στην επιστημονική κοινότητα απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές, υπηρεσίες και δεδομένα, επιτρέποντας τη διασυνοριακή και τη διεπιστημονική συνεργασία.

Οι πόροι που παρέχει η ψηφιακή πλατφόρμα του NI4OS-Europe θα ενσωματωθούν στο ΕOSC, δίνοντας σε εκατομμύρια επιστήμονες ανά τον κόσμο τη δυνατότητα πρόσβασης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης, διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης ερευνητικών δεδομένων. Στο NI4OSEurope συμμετέχουν 22 οργανισμοί από 15 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο NI4OS είναι οι εξής: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Αρμενία και Γεωργία.

Το έργο συνδράμει ενεργά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού νέφους Ανοικτής Επιστήμης, μέσα από μία πολύπλευρη προσέγγιση:

• συνεισφέρει στο χαρτοφυλάκιο του EOSC με υπολογιστικές υποδομές και υπηρεσίες, αποθετήρια και σύνολα δεδομένων (data sets), καθώς επίσης με υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων,
• συμβάλλει στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του EOSC με τη δημιουργία και την ενίσχυση εθνικών πρωτοβουλιών Ανοικτής Επιστήμης στις χώρες που δραστηριοποιείται,
• παρέχει εκπαίδευση στις κοινότητες της περιοχής για τη φιλοσοφία του EOSC και τις αρχές FAIR που σχετίζονται με την εύρεση, προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων.

close menu