Τεχνολογίες

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στηρίζει ενεργά την έξυπνη υγεία στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανακοινώνει ότι το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC), συμμετέχει στον Κόμβο Αριστείας VELES με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της έξυπνης υγειονομικής περίθαλψης στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσω του HDHC, το ΙΤΕ/ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναβαθμίζει τον ρόλο του στο οικοσύστημα της ψηφιακής υγείας.

Το HDHC, αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και συγκεκριμένα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και 21 καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής υγείας, με κοινό όραμα την ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος, ώστε να ενταχθεί η Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε διεθνές επίπεδο την επόμενη δεκαετία.

Ο Κόμβος Αριστείας VELES (VELES Excellence Hub), αποτελεί μια δυναμική κοινοπραξία με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στην έξυπνη υγειονομική περίθαλψη. Με επίκεντρο, τις «διευρυνόμενες χώρες» («Widening Countries»), της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου, ο πρωταρχικός στόχος του VELES είναι να προωθήσει ένα περιβάλλον όπου ευδοκιμούν οι έξυπνες καινοτομίες για την υγεία, δημιουργώντας οικοσυστήματα αριστείας και καινοτομίας με βάση έναν Περιφερειακό Χώρο Δεδομένων Υγείας (Regional Health Data Space – RHDS). Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ (European Research Executive Agency) ύψους 4.750.000 ευρώ και έχει διάρκεια 4 ετών (Grant agreement No. 101087483).

Σε ευθυγράμμιση με τις περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) στην Υγεία, το VELES στοχεύει στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως τα Big Data, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) για να επιτρέψει την εξατομικευμένη ιατρική, τη βοήθεια στη λήψη ιατρικών αποφάσεων και την καλύτερη πρόβλεψη ασθενειών.

Επιπλέον, το VELES θα παρουσιάσει τις δυνατότητες του Περιφερειακού Χώρου Δεδομένων Υγείας μέσω της υλοποίησης τεσσάρων διασυνδεδεμένων πιλοτικών έργων που εστιάζουν στη θεραπεία του καρκίνου (Ελλάδα), στη νόσο Αλτσχάιμερ (Βουλγαρία), στους εγκεφαλικούς όγκους (Ρουμανία) και στην άνοια (Κύπρος).

Η κοινοπραξία αποτελείται από 15 εταίρους, που εκπροσωπούν τόσο τις τέσσερις διευρυνόμενες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και Κύπρο) όσο και τρεις ανεπτυγμένες χώρες (Σουηδία, Ισπανία και Γερμανία).

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει διακεκριμένους οργανισμούς όπως το Ινστιτούτο GATE, το Πανεπιστήμιο της Σόφιας “St. Kliment Ohridski” (συντονιστής), την Telelink Business Services EAD, το Health & Life Sciences Cluster Bulgaria και το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τη Βουλγαρία͘, το Hellenic Digital Health Cluster (HDHC) και το JOIST Innovation Park από την Ελλάδα͘, το North-East Regional Innovative Cluster for Structural and Molecular Imaging (Imago-Mol) και το Executive Agency for the Financing of Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI) από τη Ρουμανία͘, το Κέντρο Αριστείας CYENS, την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, την 3AE HEALTH, και τη Στέγη Ευγηρίας Αρχάγγελος Μιχαήλ Καϊμακλίου από την Κύπρο͘, το CHALMERS INDUSTRITEKNIK από Σουηδία͘, την INSOMNIA Consulting από την Ισπανία͘ και το International Data Spaces EV από τη Γερμανία

close menu