Τεχνολογίες

Το 2025 σε πλήρη λειτουργία τα data centers της Microsoft

Σε πλήρη λειτουργία το 2025 αναμένεται να ΄έχει τεθεί το data center region που κατασκευάζει η Microsoft στην περιοχή των Σπάτων. Η επένδυση, η οποία εκτιμάται πως θα έχει αποτύπωμα 1 δισ. ευρώ στην οικονομία της χώρας, περιλαμβάνει περιλαμβάνει τρία Κέντρα Δεδομένων σε Σπάτα και Κορωπί. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του επενδυτικού σχεδίου «Investment in Data Centers in Greece» της θυγατρικής της Microsoft στην Ελλάδα, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση και μόλις ολοκληρωθεί θα μπορέσει να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου. Η επένδυση περιλαμβάνει την ανέγερση τριών Κέντρων Δεδομένων σε Σπάτα και Κορωπί,.Βάσει του κειμένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός του Data Center Region, ανέρχεται σε βάθος δεκατίας σε 976.168.800 ευρώ. Εξ αυτών τα 746.548.800 ευρώ θα κατευθυνθούν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, (αγορά γης, κατασκευή κτηρίων, προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού) ενώ τα 229.620.000 ευρώ θα κατευθυνθούν σε λειτουργικές δαπάνες προσωπικού, κόστος συντήρησης κτηρίων και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Επίσης, θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας στη φάση λειτουργίας περισσοτέρων από 100 άμεσων θέσεων εργασίας (35 ανά βάρδια) υψηλής ποιότητας σε κάθε ένα από τα Κέντρα Δεδομένων. Η λειτουργία των τριών data centers θα είναι συνεχής, 365/247, με βάρδιες, με αποτέλεσμα κάθε πόστο να οδηγεί στη δημιουργία 3-4 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι κύριοι τύποι θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αφορούν στους τομείς της ασφάλειας, της λειτουργίας εγκαταστάσεων και της πληροφορικής.

Στα Σπάτα το μεγαλύτερο από τα τρία data center
Το πρώτο data center, στο οποίο αφορά η δημοσιευθείσα ΣΜΠΕ, θα αναπτυχθεί στην περιοχή των Σπάτων, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Πέτρα Γιαλού-Βούλια-Προκαλήσι. Ουσιαστικά θα είναι ο μεγαλύτερος κρίκος στην αλυσίδα των τριών εγκαταστάσεων, με διπλάσια δυναμικότητα από τα άλλα δύο, που θα βρίσκονται στο Κορωπί, σε απόσταση 9-10 χλμ. από το εν λόγω ακίνητο. Η δυναμικότητά του θα είναι 19,2 MW.

close menu