Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Globitel υπέγραψαν την σύμβαση των 120 εκ. ευρώ για τις “Έξυπνες Γέφυρες”

Υπεγράφη η σύμβαση ανάμεσα στο ΤΕΕ και τις ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ και Globitel για το έργο “Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών” συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ (στο ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη έξυπνων υποδομών γεφυρών για τη παρακολούθηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων γεφυρών, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, σε πραγματικό χρόνο, μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας. Οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν τη δομική υγεία 260 γεφυρών αρμοδιότητάς τους μέσα από την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων ΙοΤ, εξειδικευμένου λογισμικού και πραγματοποίησης ελέγχων.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση έργων έξυπνων γεφυρών που βασίζεται στη δικτύωση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM) σε γέφυρες αρμοδιότητας της εκάστοτε περιφέρειας, τα οποία θα καταγράφουν την απόκριση των δομικών μελών σε οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα (κινητά φορτία, τυχωματικά φορτία, μεταβολές της θερμοκρασίας κ.λπ.) και θα αποστέλλουν τις μετρήσεις σε κεντρική ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα.

close menu