Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ συγχωνεύονται με το Υπερταμείο

Το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αναδιάρθρωση του Υπερταμείου και τον εκσυγχρονισμό θυγατρικών του, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την ενίσχυση της χρηματοδότησης, παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου μετά τον ανασχηματισμό, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσίασε νομοσχέδιο, με το οποίο:

 • Θεσπίζεται νέο, πιο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ),
 • υιοθετείται μεγαλύτερη ευελιξία για τις θυγατρικές του Υπερταμείου,
 • διευρύνεται ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ,
 • το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΧΣ απορροφώνται από το Υπερταμείο και συγχωνεύονται με αυτό και
 • συστήνεται Επενδυτικό Ταμείο, με σκοπό τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, με τις διατάξεις που εισηγείται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το Τέλος Χαρτοσήμου αντικαθίσταται από το Τέλος Συναλλαγής, το οποίο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

 • Αντικαθιστά το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο,
 • επιβάλλεται μόνο στις συμβάσεις και συναλλαγές που καθορίζονται ρητώς στον νόμο,
 • αποκλείεται η επιβολή του σε συναλλαγές που υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους,
 • επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
 • ρυθμίζει πολλά ζητήματα που το σημερινό, απαρχαιωμένο πλαίσιο δεν είχε ρυθμίσει με σαφήνεια (υποκείμενο της φορολογικής υποχρέωσης, υπόχρεος προς απόδοση του φόρου, βαρυνόμενος με τον φόρο),
 • περιέχει ψηφιακή διαδικασία απόδοσης του τέλους,
 • καταργεί πολλές περιπτώσεις επιβολής χαρτοσήμου και
 • θέτει ανώτατο όριο φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες κατηγορίες τέλους συναλλαγής.
close menu