Στελέχη

SYNTAX ΙΤ Ιnc.: Director, ΙTGRC Business Unit ο κ. Στάθης Μαυροβουνιώτης

Η SYNTAX Πληροφορική,  www.syntaxitgroup.com ανακοίνωσε την ένταξη του κ. Στάθη Μαυροβουνιώτη στο ανώτερο στελεχιακό δυναμικό της, στη θέση του ITGRC Business Unit Director.

Ο κ Στάθης Μαυροβουνιώτης έχει πολυετή εμπειρία στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, έχοντας αναλάβει υψηλές θέσεις στρατηγικής και ανάπτυξης στην πολυεθνική First Data και SIA/Nexi.

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το Royal Holloway University of London και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει πλήθος επαγγελματικών πιστοποιήσεων μεταξύ των οποίων CISSP, CCSP, CISM, και είναι ενεργό μέλος των διεθνών οργανισμών ISACA, ISC2.

Ο Νίκος Αυξεντιάδης πρόεδρος του ομίλου καλωσορίζοντας τον κ. Στάθη Μαυροβουνιώτη τόνισε ότι η ένταξη ενός ακόμα καταξιωμένου στελέχους της αγοράς, ενισχύει την επενδυτική στρατηγική ανάπτυξης του SYNTAX IT Group™ στην Ελλάδα και στον Αραβικό Κόλπο του τμήματος ITGRC και σημείωσε ότι σε συνέργεια με τους άλλους τεχνολογικούς τομείς εξειδίκευσης ITOM, DEVOPS, & DM/BI της εταιρίας, η SYNTAX εισέρχεται το 2024 στο 40ο έτος της ιστορικής της διαδρομής καλύπτοντας συνεκτικά και τους τέσσερις κύριους πυλώνες της Πληροφορικής στην Ψηφιακή Εποχή.

close menu