Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ το έργο των 109 εκατ. ευρώ για τις υποδομές cloud του δημοσίου

Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στον ΟΤΕ και την Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίηση του έργου “Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών”, προϋπολογισμού 109 εκατ ευρώ. Το έργο αφορά στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη ΓΓΠΣΔΔ ή την ΗΔΙΚΑ, στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους δημόσιους φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης. Τη συνολική επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη για τη λειτουργία και την διαχείριση των νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών θα έχουν η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ.

Tο προς υλοποίηση έργο αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά τις κεντρικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές που τυγχάνουν ευρείας χρήσης από πλευράς της δημόσιας διοίκησης. Υπεργολάβοι του έργου είναι οι εταιρείες Accenture και Office Line

close menu