Έργα - Εγκαταστάσεις

Στον ΟΤΕ το έργο 2,4 εκατ. ευρώ του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για “έξυπνους κάδους”

Στον ΟΤΕ κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την «προμήθεια και εφαρμογή συστήματος έξυπνων κάδων  αποκομιδής απορριμμάτων». Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν στα 2.367.036 ευρώ και η κατακύρωσή του έγινε έναντι 1.773.224 ευρώ. Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος έξυπνων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων σε 5.300 κάδους μηχανικής αποκομιδής και σε 20  απορριμματοφόρα του δήμου και περιλαμβάνει:

– Συσκευές τηλεματικής έξυπνου κάδου.

– Υπηρεσίες software as a service (SaaS): Παρακολούθηση πληρότητας κάδων με σύνδεση σε πλατφόρμα λογισμικού. Περιλαμβάνεται υποστήριξη χρηστών, συντήρηση εφαρμογής και ΙοΤ connectivity.
– Προμήθεια εφαρμογής πλοήγησης οδηγών και tablet οχημάτων.
– Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακού δικτύου / διασυνδέσεις GPRS tablet οδηγών.

Τι είναι ο «έξυπνος» κάδος

Ο έξυπνος κάδος απορριμμάτων ενσωματώνει μια τηλεματική συσκευή, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει αισθητήρα πληρότητας και σύστημα επικοινωνίας, μέσω του δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτόν, οι υπάλληλοι της διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης θα ενημερώνονται  με προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, σχετικά με την πληρότητα των κάδων.

close menu