Οικονομία

Στο 166,5% του ΑΕΠ μειώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας

Στην Ελλάδα το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 166,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 90,3% του ΑΕΠ και στην ΕΕ στο 83,1% του ΑΕΠ.

Στην Ελλάδα το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 166,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023, ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ήταν 90,3%, έναντι 90,7% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Στην ΕΕ, ο λόγος επίσης μειώθηκε από 83,4% σε 83,1%.

Οι υψηλότεροι δείκτες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (166,5%), στην Ιταλία (142,4%), στη Γαλλία (111,9%), στην Ισπανία (111,2%), στην Πορτογαλία (110,1%) και το Βέλγιο (106,0%) ενώ οι χαμηλότεροι στην Εσθονία (18,5%), τη Βουλγαρία (21,5%), το Λουξεμβούργο (28,2%), τη Δανία (30,2%) και τη Σουηδία (30,7%).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, εννέα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023 και δεκαοκτώ μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του λόγου παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+2,2 ποσοστιαίες μονάδες – π.μ.), τη Σλοβακία (+1,6 π.μ.), την Ιταλία (+1,5 π.μ.), τη Φινλανδία και την Εσθονία (και οι δύο +1,3 π.μ.), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Λετονία (-3,5 π.μ.), Κροατία (-2,6 π.μ.), Πορτογαλία (-2,2 π.μ.), Ελλάδα (-2,1 π.μ.), Μάλτα (-1,7 π.μ.), Αυστρία (-1,6 π.μ.), Σλοβενία (-1,5 π.μ.), η Ολλανδία (-1,4 π.μ.), Γερμανία (-1,1 π.μ.) και Σουηδία (-1,0 π.μ.).

close menu