Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις OTS-Q&R το Μητρώο Πολιτών του υπ. Εσωτερικών

Στην κοινοπραξία OTS-Q&R κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του Μητρώου Πολιτών» έναντι 5,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το Μητρώο Πολιτών είναι το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών που διασυνδέει μεταξύ τους τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας και έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες από την ταλαιπωρία της προσκόμισης εγγράφων από υπηρεσία σε υπηρεσία. Βασικός σκοπός του έργου είναι η πλήρης αναβάθμιση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), με κύρια επιδίωξη την αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργικότητάς του, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τρίτους Φορείς και την αναδιοργάνωση των υποδομών του, εξασφαλίζοντας διαθεσιμότητα πόρων σε ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας. Επιπρόσθετα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης προς όφελος των φορέων λειτουργίας του και των άμεσα ωφελούμενων

close menu