Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις MainSys-Informa οι ακαδημαϊκές ταυτότητες έναντι 2,16 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών MainSys και Informa είναι ο ανάδοχος του έργου του ΕΔΥΤΕ για της ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και προσωπικού. Ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε έναντι 2,16 εκατ. ευρώ και στην σύμβαση περιλαμβάνεται:

  • η παραγωγή/εκτύπωση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων για καθηγητές, ερευνητές και λοιπό προσωπικό,
  • η παραγωγή/εκτύπωση των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων για επισκέπτες,
  • η φυσική και λογική προσωποποίησή τους,
  • η συσκευασία και η παράδοσή τους στα αρμόδια γραφεία παράδοσης των Ιδρυμάτων (με επιβεβαίωση), μαζί με κατάλληλο αναγνώστη/εγγραφέα έξυπνης κάρτας και – η προμήθεια αναγνωστών/εγγραφέων έξυπνων καρτών.

Πόσες ταυτότητες θα εκτυπωθούν

Προβλέπεται, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΕΔΥΤΕ, ότι θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν 30.000 ακαδημαϊκές ταυτότητες καθηγητών, ερευνητών και λοιπού προσωπικού και 10.000 ακαδημαϊκές ταυτότητες επισκεπτών σε μορφή έξυπνης κάρτας και 30.000 αναγνώστες/εγγραφείς έξυπνων καρτών σε καθηγητές και λοιπό προσωπικό. O ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση παραγωγή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων και την παράδοσή τους στα αρμόδια γραφεία των Ιδρυμάτων, σε οποιοδήποτε πόλη της ελληνικής επικράτειας υφίσταται Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Κέντρο). Ο ανάδοχος, για κάθε ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα λαμβάνει τα αντίστοιχα στοιχεία προσωποποίησής της ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Στη συνέχεια, θα παράγει και θα προσωποποιεί την ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα την επικολλάει πάνω σε συνοδευτική επιστολή και θα τη συσκευάζει σε χωριστό φάκελο.

close menu