Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις Globismart-Globiled η ψηφιακή ανάδειξη της Βεργίνας για 803 χιλ. ευρώ

H ένωση εταιρειών «Globismart -Globiled» ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Λύσεις Καινοτομίας για την ανάδειξη της Βεργίνας ως ιστορικού χώρου». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 803.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω λύσεων:

  • Πέντε έξυπνοι σταθμοί ανάπαυσης (Smart Benches).
  • Πέντε έξυπνοι σταθμοί πληροφόρησης (Infokiosks).
  • Πέντε οθόνες ψηφιακής σήμανσης (digital Signage).
  • Μία έξυπνη διάβαση.
  • Σύστημα Διαχείρισης Τελικού Προορισμού (DMS).
  • Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας για την πυρασφάλεια περιοχών υψηλής σημασίας του οικισμού της Βεργίνας.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση

Η πράξη «Λύσεις Καινοτομίας για την ανάδειξη της Βεργίνας ως ιστορικού χώρου», συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον οικισμό της Βεργίνας, η οποία θα ενοποιήσει το σύγχρονο οικισμό με τις αρχαιότητες των Αιγών και το πολυκεντρικό μουσείο. α. Η παρέμβαση που προτείνεται θα επιφέρει αναπτυξιακά οφέλη για την κυρίως αλλά και την ευρύτερη περιοχή, θα οδηγήσει σε ένα βελτιωμένο αστικό περιβάλλον και θα συμβάλλει στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της, ώστε να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον/την περιηγητή/τρια.

close menu