Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Wind έργο ψηφιοποίησης αρχείου του υπουργείου Εργασίας

Στην Wind έναντι 547,4 χιλ. ευρώ κατοχυρώθηκε το έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης ψηφιοποιημένου αρχείου». 

Το έργο αφορά στην στην ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο περιλαμβάνεται 2.620 κιβώτια. Ο αριθμός των σελίδων που εμπεριέχονται σε αυτά ανέρχεται -κατόπιν εκτίμησης- περίπου σε 4.500.000 εικόνες. Το αρχείο που θα ψηφιοποιηθεί  βρίσκεται τοποθετημένο στις εγκαταστάσεις εξωτερικού συνεργάτη. Ο ανάδοχος θα παραλάβει τα σχετικά αρχεία και μετά το πέρας της διαδικασίας  ψηφιοποίησης θα τα επιστρέψει στις εγκαταστάσεις φύλαξης. 

close menu