Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems οι άδειες Oracle της ΓΓΠΣ

To υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε σύμβαση με τη Uni Systems για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ενεργοποίησης, επικαιροποίησης, συντήρησης και υποστήριξης αδειών λογισμικού Oracle της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2.657.667 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι ενεργοποίηση – επικαιροποίηση των αδειών λογισμικού Oracle που κατέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και συντήρηση των ανωτέρω αδειών λογισμικού Oracle και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αυτών.

close menu