Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Uni Systems οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ΕΠΚΑ έναντι 517 χιλ. ευρώ

Έργο για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε να υλοποιήσει η Uni Systems. Πρόκειται για το έργο με αντικείμενο την «προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού του κληροδοτήματος Γ. Φωτεινού».

Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία και το ΕΚΠΑ ανέρχεται στις 517.000 ευρω συν ΦΠΑ. Το αντικείμενο της περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής (hardwre και λογισμικού) που σε γενικές γραμμές θα απαρτίζεται από: – δύο τύπους εξυπηρετητών (server) σε διατάξεις, – υποσύστημα αποθήκευσης πολλαπλών επιπέδων (multi tier) με δίσκους hot swap υψηλών ταχυτήτων και μεγάλης συνολικά διαθέσιμης ωφέλιμης χωρητικότητας,- υποσύστημα λήψης αντιγράφων εφεδρείας,- διασύνδεση των ανωτέρω σε διάταξη Storage Area Network (SAN) μέσω 2 SAN Switches,- διασύνδεση των ανωτέρω στο δίκτυο ethernet του ΕΚΠΑ μέσω 2 δικτυακών μεταγωγών (πλεοναστική διάταξη),- υποδομή Data Center, – υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, μετάπτωσης/μεταφοράς των εικονικών μηχανών και δεδομένων από την υπάρχουσα υποδομή εικονικοποίησης στην νέα υποδομή.

close menu