Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Netcompany-Intrasoft έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Η Netcompany-Intrasoft, μέλος του Netcompany Group A/S, ανέλαβε μαζί με τη Netcompany Netherlands νέα σύμβαση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organisation ή EPO), με στόχο την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης καλύπτοντας ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανάλυση και το σχεδιασμό λύσεων έως την αξιολόγηση και την μείωση επιχειρηματικού κινδύνου.

Η εταιρεία θα παρέχει τεχνογνωσία τους με σκοπό τον προσδιορισμό, τη διατύπωση και την ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών του Οργανισμoύ. Επιπλέον, η κοινοπραξία θα προτείνει βελτιώσεις και θα καθορίσει λύσεις για τις υπάρχουσες εσωτερικές διαδικασίες, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους επιχειρηματικούς στόχους.

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Netcompany-Intrasoft σχολίασε: «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη, να ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα τεχνολογικά και επιχειρηματικά πεδία. Είναι μεγάλη μας τιμή που επιλεγήκαμε να τον υποστηρίξουμε σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στην παρουσίαση, εισαγωγή και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από όλο το φάσμα της τεχνολογίας».

close menu