Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην κοινοπραξία Vodafone-Osmos οι “Έξυπνες Γέφυρες” του ΤΕΕ έναντι 95,4 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών Vodafone-Osmos είναι ο μοναδικός συμμετέχων και μοναδικός διεκδικητής του έργου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τις “Έξυπνες Γέφυρες”. Το έργο αφορά στην ημιουργία ενός δικτύου «έξυπνων» γεφυρών (Smart Bridges Network – SBN) βασισμένο στην τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών, θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες/τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου θα υλοποιηθούν με χρήση σύγχρονων συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring, RTSHM). Η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης, συνδυασμού δηλαδή τεκμηρίωσης – ενοργάνωσης και γρήγορης αποτίμησης, είναι σύμφωνη με πρακτικές πολλών προηγμένων χωρών και αποτελεί παγκοσμίως την πιο δόκιμη μέθοδο εκτίμησης ενδεχόμενων υποβαθμίσεων της δομικής υγείας των κατασκευών σε βάθος χρόνου.

Η προσφορά των Vodafone & Osmos ήταν η μοναδική που κατατέθηκε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το ΤΕΕ να κατοχυρώσει το έργο. Η προσφορά είναι ύψους 95,4 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες έχει γίνει δεκτή από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

close menu