Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Cosmos Business Systems η προμήθεια εξοπλισμού του υπερυπολογιστή του ΕΔΥΤΕ έναντι 2,15 εκατ. ευρώ

Η Cosmos Business Systems είναι ο ανάδοχος του έργου του ΕΔΥΤΕ για την “Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού» στο πλαίσιο του ΥΕ 1 «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης υπερυπολογιστή» της Πράξης «Αναβάθμιση του εθνικού υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Φάση Α)». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 2.156.360 ευρώ συν ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες ΟΤΕ και Performance.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, για την αναβάθμιση του υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων ARIS (Advanced Research Information System) και την υλοποίηση παράλληλου συστήματος αρχειοθέτησης υψηλών επιδόσεων. Ο νέος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο, στο κέντρο δεδομένων που λειτουργεί και ο υπερυπολογιστής ARIS. Στον υπάρχοντα εξοπλισμό θα προστεθούν νέοι κόμβοι υπολογισμών CPU, κόμβοι με επιταχυντές GPU, υποστηρικτικοί κόμβοι και αποθηκευτικός χώρος υψηλών επιδόσεων. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Ο νέος εξοπλισμός είναι σημαντικά πιο αποδοτικός σε επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αναμένεται η συνολική υπολογιστική ισχύς του υπερυπολογιστή ARIS να διπλασιαστεί διατηρώντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου στα σημερινά επίπεδα. Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας σε βάθος διετίας και η σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την προσφορά ίδιας υπολογιστικής ισχύος

close menu