Τεχνολογίες

Έρχεται ο “Δαίδαλος”, ο νέος υπερυπολογιστής της ΕΔΥΤΕ

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του υπερυπολογιστή παγκόσμιας κλάσης «Δαίδαλος» (Daedalus) στην Ελλάδα, με την υπογραφή συμφωνίας φιλοξενίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC-JU) και του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET).

O «Δαίδαλος» θα είναι ένας υπερυπολογιστής μεσαίας εμβέλειας, με υπολογιστική ισχύ άνω των 30 petaflops (ή 30 εκατ. δισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο). Η διαχείριση και ο χειρισμός του νέου υπερυπολογιστή θα γίνεται από την ΕΔΥΤΕ, ενώ θα εγκατασταθεί στο ιστορικό κτίριο του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού του 19ου αιώνα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε μία συνολική επιφάνεια άνω των 1.500 τ.μ.

Ο υπερυπολογιστής θα τροφοδοτεί εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η μηχανική, η χημεία, οι επιστήμες υγείας και θα χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση και την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων. Θα προωθήσει την επιστήμη και θα ενισχύσει το δυναμικό καινοτομίας των επιχειρήσεων βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Ο «Δαίδαλος», το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ, θα συγχρηματοδοτηθεί με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό έως 10 εκατ. ευρώ από την EuroHPC (35%) και την Ελλάδα (65%). Η Κύπρος, το Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχουν επίσης στο έργο ως μέλη της κοινοπραξίας. Αυτή η εταιρική σχέση είναι στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα υποστηρίξει την επιστήμη και την τεχνολογία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο υπερυπολογιστής θα είναι διαθέσιμος για να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα χρηστών της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Την πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους του θα διαχειρίζονται από κοινού η Ελλάδα και η EuroHPC, με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους.

Η συμφωνία φιλοξενίας, η οποία έχει πλέον υπογραφεί, είναι ένα συμβατικό έγγραφο που καθορίζει τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου μέρους. Η διαδικασία προμήθειας του νέου υπερυπολογιστή θα γίνει από την ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC και θα ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://grnet.gr/2022/11/29/pr-neo-eurohpc-supercomputer-daedalus/

close menu