Επιχειρήσεις

Στην 01 Solutions Hellas ο διαγωνισμός για τη συντήρηση – υποστήριξη του ΠΣ Εργάνη

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση/υποστήριξη του ΠΣ Εργάνη για περίοδο δυο ετών, η οποία θα καλύπτει σειρά αντικειμένων

Στην 01 Solutions Hellas κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, o διαγωνισμός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (τμήμα Ι) για τη «Συντήρηση – υποστήριξη του ΠΣ Εργάνη για περίοδο δύο ετών».

Η κατακύρωση έγινε έναντι 3.348.000 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ σκοπός του έργου είναι η συντήρηση/υποστήριξη του ΠΣ Εργάνη για περίοδο δυο ετών, η οποία θα καλύπτει αντικείμενα όπως η διόρθωση σφαλμάτων και η υποστήριξη των διαχειριστών του συστήματος σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα που συνθέτουν το πληροφοριακό σύστημα.

Ειδικά για το λογισμικό εφαρμογών, δεδομένου ότι διενεργούνται συνεχείς αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και της ΔΥΠΑ και το εργασιακό καθεστώς είναι συνεχώς εξελισσόμενο, άρα ενδέχεται να προκαλούνται συχνά μεταβολές στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, είναι αναγκαία η εξασφάλιση υπηρεσιών εξελικτικής συντήρησης (εκτός από επανορθωτικής που προαναφέρθηκε), η οποία θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες προσθήκες, τροποποιήσεις και προσαρμογές στις εφαρμογές

close menu