Έργα - Εγκαταστάσεις

Στη Vodafone το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου για 6 εκατ. ευρώ

Η Vodafone είναι ο ανάδοχος του έργου για την “δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και ενιαίων κτηματολογικών υπηρεσιών για την βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών” του Κτηματολογίου. Με υπεργολάβους τις Uni Systems και Cosmos Business Systems, η Vodafone θα προχωρήσει στην μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων λογισμικών υπηρεσιών και εφαρμογών του Ελληνικού Κτηματολογίου, με παράλληλη ανανέωση των υφιστάμενων αδειών GIS, καθώς και την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία τους στο G-Cloud.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 5,97 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

close menu