Έργα - Εγκαταστάσεις

Στη Nova ICT η διαχείριση δικτύων ύδρευσης του δήμου Κρωπίας έναντι 8,8 εκατ. ευρώ

Η Nova ICT είναι ο ανάδοχος του έργου για το “Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης του δήμου Κρωπίας” έναντι 8,8 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ). Με την υλοποίηση του έργου, το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και των οικισμών μαζί με τις οικιακές – επαγγελματικές παροχές, τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές και τα δίκτυα μεταφοράς στο σύνολό τους, θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται ψηφιακά επί 24ωρου βάσεως με ειδικούς ηλεκτρονικούς ασύρματους πομπούς και όλες οι πληροφορίες θα συλλέγονται σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου το οποίο θα έχει και την γενική εποπτεία.

close menu