Έργα - Εγκαταστάσεις

Στη Γνώμων Πληροφορική το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ηλεκτρονικής Υγείας

Η Γνώμων Πληροφορική είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού της ΗΔΙΚΑ για την ην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for eHealth – NCPeH)». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 234.360 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι δώδεκα μήνες.

close menu