Τράπεζες

Στη CD Media το 29,36% που κατείχε η Eurobank στην Intertech

Στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Eurobank στην Intertech και που αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,36%, προέβη η εταιρεία του επιχειρηματία Σπύρου Γιαμά, CD Media. Πρόκειται για ποσοστό που κατείχε ο πρώην μεγαλομέτοχος της Intertech Δημήτρης Κοντομηνάς και κατέληξε στον όμιλο της Eurobank, καθώς ήταν πιστώτρια τράπεζα του επιχειρηματία.

Μετά τη συγκεκριμένη κίνηση, βασικοί μέτοχοι της Ιntertech είναι η εταιρεία «Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ» του θεσσαλονικιού επιχειρηματία που δημιούργησε τη φίρμα ηλεκτρικών συσκευών «Morris», Κωνσταντίνου Αμοιρίδη και η CD Media, που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των ψηφιακών μέσων και παιχνιδιών.

H ανακοίνωση της εταιρείας 

α) δυνάμει της από 21-09-2022 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” για λογαριασμό της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η τελευταία την 20-09-2022 προέβη στην εκποίηση του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 2.473.686 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 0%.

β) δυνάμει της από 21-09-2022 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία “CD MEDIA S.E.” η τελευταία την 20-09-2022 προέβη στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι 2.473.686 μετοχές της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της “CD MEDIA S.E.” στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 29,36%.

close menu