Τεχνολογίες

Στα 2,16 τρισ. δολ. οι ψηφιακές δαπάνες των επιχειρήσεων το 2023

Μόνο οι μισές, περίπου, επιχειρήσεις είναι επί του παρόντος σε θέση να κλιμακώσουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους όταν χρειάζεται

Σε ψηφιακή εγρήγορση βρίσκονται οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως. Μόνο για το 2023, οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων πρόκειται να ανέλθουν σε ύψους 2,16 τρισ. δολ. παγκοσμίως, σύμφωνα με την IDC.

Αυτός ο όγκος των επενδύσεων αναδεικνύει την αυξανόμενη πρόθεση των εταιρειών να αναβαθμίσουν τον IT εξοπλισμό τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2026 οι αντίστοιχες επενδύσεις αναμένεται να αγγίξουν τα 3,4 τρισ. δολ., ποσό σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2022.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της IT υποδομής των επιχειρήσεων έχει γίνει πλέον ξεκάθαρα αντιληπτή. Ωστόσο, σύμφωνα την πρόσφατη έρευνα της Forrester Research για λογαριασμό της Kyndryl, μόνο οι μισές, περίπου, επιχειρήσεις είναι επί του παρόντος σε θέση να κλιμακώσουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους όταν χρειάζεται (55%), να ανταποκριθούν άμεσα σε διαταράξεις (52%) και να προσαρμοστούν εύκολα σε απρόβλεπτα γεγονότα (48%).

Η νέα έρευνα της Forrester Research για λογαριασμό της Kyndryl εντοπίζει τη θέση των επιχειρήσεων στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναλύει τους λόγους πίσω από την αποτυχία ορισμένων εγχειρημάτων εκσυγχρονισμού και αναδεικνύει βέλτιστες στρατηγικές για την επιτυχή υλοποίησή του.

Γιατί αποτυγχάνουν

Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, έξι λόγοι βρίσκονται πίσω από την αποτυχία των έργων εκσυγχρονισμού της πληροφορικής, ανεξαρτήτως κλάδου ή τύπου επιχείρησης:

– Εταιρικές κουλτούρες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις από το να στηρίξουν τη λειτουργία τους στα δεδομένα.

– Ξεπερασμένες και σύνθετες υποδομές πληροφορικής, καθώς και απουσία καταγραφής των παλαιότερων τεχνολογικών συστημάτων και της υποδομής τους.

– Αδυναμία ενοποιημένης διαχείρισης κινδύνων λόγω ανεπαρκούς ολοκλήρωσης των υποδομών πληροφορικής.

– Παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και πρόβλεψης κόστους για τον εκσυγχρονισμό πληροφορικής.

– Έργα που είναι ξεπερασμένα και αντιμετωπίζονται γραμμικά ή αξιολογούνται βραχυπρόθεσμα υπό το πρίσμα μιας συγκεκριμένης τεχνολογικής επένδυσης ή έργου.

“Σε πολλές περιπτώσεις, η IT στρατηγική δεν εντάσσεται στην ευρύτερη εταιρική στρατηγική ή απουσιάζει η απαραίτητη τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης να εκτοξεύονται στα ύψη. Ορισμένες επιχειρηματικές υποδομές υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό και χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους τεχνολογίας που έχουν αλλάξει με τα χρόνια”, σχολιάζει η Kyndryl.

Επιτυχής εκσυγχρονισμός

Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχουν σήμερα έξι στρατηγικές για την επίτευξη του μετασχηματισμού της IT υποδομής:

– Δημιουργήστε μια data-driven κουλτούρα: Στόχος της συντριπτικής πλειονότητας των εταιρειών είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η λήψη όσο το δυνατόν καλύτερων αποφάσεων. Ωστόσο, η ανάλυση δεδομένων απαιτεί χρόνο, αφοσίωση και δέσμευση από τα στελέχη. Έτσι, απαιτείται αλλαγή κουλτούρας: μια επιχειρηματική στρατηγική που εξαλείφει τα data silos, εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα δεδομένων και μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με την επιχείρηση.

– Κατανοήστε το σύνολο των αναγκών της επιχείρησής σας: Η αναντιστοιχία μεταξύ της τεχνολογίας που αναπτύσσεται και των πραγματικών αναγκών μπορεί να θέσει εμπόδια στη διαδικασία μετασχηματισμού μιας επιχείρησης.

– Εστιάστε στην κατάλληλη μέτρηση απόδοσης επένδυσης (ROI measurement) και αποκτήστε end-to-end τρόπο σκέψης: Για ορισμένες εταιρείες, οι παραδοσιακές προβλέψεις απόδοσης επένδυσης είναι απλώς ακατάλληλες για έργα μετασχηματισμού.

– Δημιουργήστε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για σημαντικές υπηρεσίες πληροφορικής, αναγνωρίζοντας ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς ένα ακόμα τεχνολογικό προαπαιτούμενο, αλλά βασική προϋπόθεση λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησής σας.

– Ακολουθήστε μια ολιστική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών υποδομών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα εκσυγχρονίσουν κάθε workload στην υπάρχουσα πλατφόρμα κεντρικού υπολογιστή ή θα το μετακινήσουν στο cloud – αντί να μην κάνουν τίποτα ή να ανανεώσουν πλήρως τον εξοπλισμό τους.

– Εμπλουτίστε το ανθρώπινο δυναμικό σας με ειδικούς στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Η ανάπτυξη στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό πληροφορικής απαιτεί εμπειρία και τεχνογνωσία.

close menu