Επιχειρήσεις

ΣΕΒΕ: Ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 47,6% το Μάιο 2022 και νέο ρεκόρ πενταμήνου

Συνεχίστηκε και το Μάιο του 2022 η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών φτάνοντας τα €4,8 δις και τα €20,5 δις στο α’ πεντάμηνο, επιδόσεις σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες περσινές. Ομοίως, οι εισαγωγές «έτρεξαν» με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό αφού αυξήθηκαν κατά 50,1% στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2021, εντείνοντας ωστόσο την ανησυχία που αφορά στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, καθώς η αξία των εισαγωγών ξεπερνά κατά άνω του 70% την αξία των εξαγωγών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 08.07.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, η αξία των εξαγωγών για το μήνα Μάιο ανήλθε στο ποσό των €4.780,2 εκατ., έναντι €3.238,0 εκατ. το Μάιο του 2021 και €2.136,1 εκατ. το Μάιο του 2020, με την αύξηση σε απόλυτη τιμή να διαμορφώνεται σε €1.542,2 εκατ. συγκριτικά με πέρυσι και σε €2.644,1 εκατ. συγκριτικά με πρόπερσι. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €7.873,9 εκατ. έναντι €4.912,6 εκατ. πέρυσι, όντας αυξημένες κατά 60,3%, δηλαδή €2.961,3 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα άγγιξε τα €3,1 δις, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.419,1 εκατ., δηλαδή 84,7% συγκριτικά με το Μάιο του 2021.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 22* Μαϊ 21* Μαϊ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 4.780,2 3.238,0 2.136,1 1.542,2 2.644,1 47,6% 123,8%
Εισαγωγές 7.873,9 4.912,6 3.286,1 2.961,3 4.587,8 60,3% 139,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.093,7 -1.674,6 -1.150,0 -1.419,1 -1.943,7 84,7% 169,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές Μαΐου ανήλθαν σε €2.984,5 εκατ. έναντι €2.230,5 εκατ. τον Μάιο του 2021 και €1.758,3 εκατ. τον Μάιο του 2020, με την αύξησή τους να διαμορφώνεται σε €754,0 εκατ., δηλαδή 33,8% και €1.226,2 εκατ., δηλαδή 69,7% αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €5.535,7 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.551,2 εκατ., αυξημένες κατά €1.772,1 εκατ., δηλαδή 47,1% και €1.018,1 εκατ., δηλαδή 66,4% αντίστοιχα (γράφημα 2).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 22* Μαϊ 21* Μαϊ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 2.984,5 2.230,5 1.758,3 754,0 1.226,2 33,8% 69,7%
Εισαγωγές 5.535,7 3.763,6 2.811,6 1.772,1 2.724,1 47,1% 96,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.551,2 -1.533,1 -1.053,3 -1.018,1 -1.497,9 66,4% 142,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο πενταμήνου, το 2022 καταγράφηκε ακόμη ένα ρεκόρ καθώς οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τα 20 δις και έφτασαν τα €20.534,3 εκατ., έναντι €15.218,0 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2021 (αύξηση €5.316,3 εκατ., δηλαδή 34,9%) και τα €12.239,4 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 (αύξηση €8.294,9 εκατ., δηλαδή 67,8%). Οι εισαγωγές, επίσης, «εκτινάχθηκαν» και έφτασαν τα €35.236,4 εκατ. ευρώ, έναντι €23.480,0 εκατ. πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα έφτασε το υψηλό των €14.702,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά €6.440,1 εκατ. (δηλαδή 77,9%) συγκριτικά με το α’ πεντάμηνο του 2021. Αφαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €13.995,7 εκατ., αυξημένη κατά €2.692,7 εκατ., δηλαδή 23,8% συγκριτικά με πέρυσι και η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε €24.751,2 εκατ., αυξημένη κατά €6.538,9 εκατ., δηλαδή 35,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαϊ 22* Ιαν-Μαϊ 21* Ιαν-Μαϊ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 20.534,3 15.218,0 12.239,4 5.316,3 8.294,9 34,9% 67,8%
Εισαγωγές 35.236,4 23.480,0 19.760,1 11.756,4 15.476,3 50,1% 78,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -14.702,1 -8.262,0 -7.520,7 -6.440,1 -7.181,4 77,9% 95,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι ότι όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών στο α’ πεντάμηνο του 2022 συγκριτικά με πέρυσι και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.029,1 εκατ., δηλαδή 43,5%, τα τρόφιμα κατά €431,9 εκατ., δηλαδή 18,1%, τα χημικά κατά €187,6 εκατ., δηλαδή 8,0%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €478,1 εκατ., δηλαδή 33,0%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €246,2 εκατ., δηλαδή 22,9%, οι πρώτες ύλες κατά €99,0 εκατ., δηλαδή 13,5%, τα ποτά και καπνά κατά €24,6 εκατ., δηλαδή 6,5%, τα λίπη και έλαια κατά €22,3 εκατ., δηλαδή 6,7% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €80,9 εκατ., δηλαδή 41,0%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαϊ 22* Ιαν-Μαϊ 21* Ιαν-Μαϊ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 6.669,2 3.935,9 2.781,8 2.733,3 3.887,4 69,4% 139,7%
Βιομηχανικά 3.395,4 2.366,3 2.014,7 1.029,1 1.380,7 43,5% 68,5%
Τρόφιμα 2.812,1 2.380,2 2.128,1 431,9 684,0 18,1% 32,1%
Χημικά 2.540,6 2.353,0 1.970,9 187,6 569,7 8,0% 28,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.925,2 1.447,1 1.163,7 478,1 761,5 33,0% 65,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.322,4 1.076,2 916,8 246,2 405,6 22,9% 44,2%
Πρώτες Ύλες 832,9 733,9 484,9 99,0 348,0 13,5% 71,8%
Ποτά-Καπνά 402,9 378,3 318,4 24,6 84,5 6,5% 26,6%
Λίπη-Έλαια 355,4 333,1 260,9 22,3 94,5 6,7% 36,2%
Μη ταξινομημένα 278,0 197,1 197,2 80,9 80,8 41,0% 41,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 13.864,9 11.265,1 9.455,6 2.599,8 4.409,3 23,1% 46,6%
Σύνολο** 20.534,1 15.201,0 12.237,4 5.333,1 8.296,7 35,1% 67,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 22* Μαϊ 21* Μαϊ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 1.806,7 1.007,8 379,5 798,9 1.427,2 79,3% 376,1%
Βιομηχανικά 757,5 473,9 365,0 283,6 392,5 59,8% 107,5%
Τρόφιμα 607,5 468,5 416,6 139,0 190,9 29,7% 45,8%
Χημικά 534,3 413,3 383,3 121,0 151,0 29,3% 39,4%
Μηχ/τα-Οχήματα 390,4 330,3 228,5 60,1 161,9 18,2% 70,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 305,0 208,1 151,0 96,9 154,0 46,6% 102,0%
Πρώτες Ύλες 168,0 119,6 75,0 48,4 93,0 40,5% 123,9%
Ποτά-Καπνά 89,2 79,8 63,8 9,4 25,4 11,8% 39,7%
Λίπη-Έλαια 71,4 83,6 33,0 -12,2 38,4 -14,6% 116,2%
Μη ταξινομημένα 49,9 39,0 39,2 10,9 10,7 27,9% 27,4%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.973,2 2.216,2 1.755,6 757,0 1.217,6 34,2% 69,4%
Σύνολο** 4.779,9 3.224,0 2.135,0 1.555,9 2.644,9 48,3% 123,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Από τα €20,5 δις εξαγωγές στο α’ πεντάμηνο του 2022, τα €11,3 δις, δηλαδή το 55%, απεστάλη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα υπόλοιπα €9,2 δις αφορούσαν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Τρίτες Χώρες. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το α’ πεντάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε εξαγωγές αξίας €8,2 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και €7,0 δις στις Τρίτες Χώρες.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Μάιος 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

close menu