Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σε ψηφιακούς στόχους τα 35 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διατρέχει οριζόντια το σύνολο του εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης, “Ελλάδα 2.0”, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι ψηφιακές δράσεις απορροφούν το 22% του “Ελλάδα 2.0”, το οποίο ενσωματώνει 18,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεων, που θα χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις και 12,7 δισ. ευρώ δανείων από την Ε.Ε., τα οποία θα στηρίξουν ιδιωτικές επενδύσεις, στοχεύοντας συνολικά στην κινητοποίηση 57 δισ. ευρώ.

Τα 170 έργα και μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη ανάπτυξη, επενδύσεις και νέο κοινωνικό μοντέλο. Από τα 17,8 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων στην Ψηφιακή Μετάβαση θα κατευθυνθούν 2,136 δισ. ευρώ, στην Πράσινη Μετάβαση 6,026 δισ. ευρώ, στην Απασχόληση και τις Δεξιότητες 5,208 δισ. ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις και ο μετασχηματισμός της οικονομίας θα απορροφήσουν 4,821 δισ. ευρώ.

“Αλλάζει το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, που γίνεται εξωστρεφής, με ψηφιακό κράτος και φιλικό προς την ανάπτυξη φορολογικό σύστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που το σχέδιο βαφτίζεται “Ελλάδα 2.0”. Συζητάμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα δεύτερο ΕΣΠΑ”, τόνισε χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Να σημειωθεί ότι το Σχέδιο θα συζητηθεί στη Βουλή και μετά από την έγκρισή του από τα ευρωπαϊκά όργανα, θα έρθει ξανά προς συζήτηση με τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις με τη μορφή του σχεδίου νόμου στη Βουλή.

Εμβληματικά ψηφιακά έργα

Στο “Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνονται εμβληματικές ψηφιακές δράσεις, όπως η ανάπτυξη δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, η προεγκατάσταση οπτικών ινών στα κτίρια, οι ψηφιακές υποδομές σε όλες τις σχολικές αίθουσες, η ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών, αλλά και η προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις.

Επίσης, στον εθνικό σχεδιασμό έχουν ενταχθεί ψηφιακές δράσεις, όπως τα ηλεκτρονικά διόδια, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με την υιοθέτηση ΑΙ στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, αλλά και η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis, όπως και η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Επιπλέον, σημαντικό τμήμα των κονδυλίων θα κατευθυνθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σε ό,τι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, προβλέπονται ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ενώ στον τομέα των δεξιοτήτων έμφαση δίνεται στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού σε ψηφιακές δεξιότητες.

5G σε έξι αυτοκινητόδρομους

Το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προεγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομών επόμενης γενιάς από πολίτες και επιχειρήσεις. Το έργο, προϋπολογισμού 73 εκατ., θα υλοποιηθεί στη βάση του μοντέλου του “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”.

Το “Ελλάδα 2.0” προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη υποδομής wireless network 5G σε έξι ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους (2.011 χιλιόμετρα). Το έργο, προϋπολογισμού 130 εκατ., θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στην συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας.

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις 100/200 Mbps (UltraFast),  η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας μεταρρύθμισης, προβλέπεται η ανάπτυξη υποβρυχίων καλωδίων στα νησιά με δυνατότητα παροχής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps, με στόχο την κάλυψη ευρυζωνικών υπηρεσιών περίπου 2,4 εκατ. πολιτών.

Ψηφιακό Κράτος

Κονδύλια 565 εκατ. προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για την ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ) και την ενσωμάτωσή τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Η εμβληματική αυτή επένδυση θα οδηγήσει σε δραστική βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη από τις κρατικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα απελευθερώσει δημόσιους πόρους λόγω της μείωσης του κόστους πρόσβασης του δημοσίου στα αρχεία του.

Με 85 εκατ. θα στηρίξει, στο μεταξύ η Ελλάδα, τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων (CRM) με πολίτες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, προβλέπεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση κάθε είδους συναλλαγής ή αλληλεπίδρασης της Δημόσιας Διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο θα οδηγήσει σε εξατομίκευση της προσέγγισης με τον πολίτη και θα προωθήσει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών από ένα μόνο ψηφιακό σημείο, όπως για παράδειγμα την αναζήτηση της έκδοσης οποιασδήποτε άδειας (πχ. οικοδομής, άδειες λειτουργίας, περιβαλλοντικές άδειες).

Φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των εταιρειών

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των εταιρειών μέσω υπεραποσβέσεων δαπανών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών cloud, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, ενισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας, κ.λπ., με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων

Ψηφιακή Παιδεία

Το Εθνικό Σχέδιο προτείνει επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Επίσης, μεταρρυθμίσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ενίσχυση της ερευνητικής απόδοσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας με την αγορά εργασίας) και τη διεθνή προβολή και εξωστρέφεια, αυξάνοντας τις προοπτικές των αποφοίτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Κονδύλια 364 εκατ. θα επενδύσει η χώρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχόμενου, ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό μάθημα και αντίστοιχος αναβαθμισμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια, Voucher για απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές, Robotics, STEM εργαλεία και εξοπλισμός για το σύνολο των σχολικών μονάδων. Επίσης, προβλέπεται η επανακατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και εργαλεία, που ενσωματώνονται στην εκπαίδευση – Ψηφιακές υπηρεσίες στα σχολεία (e-school), όπως και ο επαγγελματικός προσανατολισμός με ψηφιακά εργαλεία (περιλαμβάνονται και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης).

ehealth

Με 278 εκατ. θα στηριχθεί μέσω του Σχεδίου ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Συστήματος Υγείας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α) ανάπτυξη Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη, β) βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των Νοσοκομείων με έμφαση την ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων και την τροφοδότηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, γ) πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για την διαχείριση του καρκίνου και δ) ενίσχυση δράσεων τηλεϊατρικής.

EJustice

Ο μετασχηματισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει μία φιλόδοξη ατζέντα. Πρώτον, την επιτάχυνση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης μέσω μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων, όπως τη λειτουργία ειδικών τμημάτων για εκδίκαση εξειδικευμένων υποθέσεων επενδυτικού χαρακτήρα, την υπηρεσία για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη λειτουργία της δικαιοσύνης (JustStat), καθώς και αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων.

Δεύτερον, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την e-δικαιοσύνη, που συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων των δικαστηρίων, την ψηφιοποίηση αρχείων, την επέκταση συστημάτων πληροφορικής και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για δικαστές και το δικαστικό προσωπικό. Τρίτον, περιλαμβάνει τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών, δηλαδή επενδύσεις σε κτίρια και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δομών.

Κέντρο R&D για drones

H επένδυση στην Έρευνα και Καινοτομία αποτελεί κομβικό άξονα του “Ελλάδα 2.0”. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με τη δημιουργία σχετικών δομών, η χρηματοδότηση βιοϊατρικής έρευνας σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα, η εφαρμοσμένη έρευνα για ιατρική ακριβείας, η εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη Drones με χρηματοδότηση για Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, αλλά και η ίδρυση Ινστιτούτου Ε&Α για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης αλγορίθμων. Οι παραπάνω δράσεις θα απορροφήσουν 140 εκατ.

close menu