Επιχειρήσεις

Ψηφιακή πλατφόρμα σύνδεσης επενδυτών και επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στη δημιουργία μίας νέας ψηφιακής κοινότητας σύνδεσης επιχειρήσεων και επενδυτών, σε συνεργασία με Bpifrance, προχώρησε η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα – HDB. Η νέα κοινότητα InnoAgora συμβάλλει στη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και παρέχει ευκαιρίες networking, δημιουργώντας κανάλια επικοινωνίας με επενδυτές και άλλους εταίρους.

Ως διαδικτυακή κοινότητα διασύνδεσης/ matchmaking, παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων να έρθουν σε επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας:
• Επιχειρήσεις που μπορεί να είναι νεοφυείς (start-up), μικρής ή μεσαίας κεφαλοποίησης (SMEs ή και Mid-cap).
• Επενδυτές όπως Venture Capital funds (Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών), Business Angels (επιχειρηματικοί άγγελοι), μεγάλες εταιρείες, family offices (οικογενειακά γραφεία) και τράπεζες, και
• Υποστηρικτικούς μηχανισμούς, όπως incubators και accelerators.

Η ψηφιακή κοινότητα «InnoAgora» φιλοξενείται στην πλατφόρμα EuroQuity της Γαλλικής Αναπτυξιακής τράπεζας Bpifrance. Για πρώτη φόρα στα ελληνικά δεδομένα, συμμετέχει φορέας στη EuroQuity, που στοχεύει στη δημιουργία ενός επαγγελματικού και εξειδικευμένου δικτύου επενδυτών και επιχειρηματιών. Η EuroQuity δίνει επίσης τη δυνατότητα διοργάνωσης webinar και e-pitching, ενώ μέσα από την πλατφόρμα έχουν επενδυθεί περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Ήδη έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες της HDB με ελληνικούς συλλογικούς φορείς, για τη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου Ελληνικών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην InnoAgora.

«Ως μοχλός διασύνδεσης επιχειρήσεων, η HDB πρωτοπορεί και ισχυροποιεί τον ρόλο της ως συντονιστής για τη δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας στη χώρα με την πλατφόρμα InnoAgora, ενός εξωστρεφούς δικτύου εταιρειών και φορέων», δήλωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου.

close menu