Ψηφιακή Στρατηγική

“Πράσινο Πιστοποιητικό” – 6+1 σημεία κλειδιά για τις καλοκαιρινές διακοπές

Από την 1η Ιουλίου είναι σε λειτουργία σε όλη την Ευρώπη το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, γνωστό και ως “Πράσινο Πιστοποιητικό”, το οποίο αποτέλεσε πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης και υιοθετήθηκε από όλη την Ένωση.

Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid θα ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχύοντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχές κάθε χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Τι βεβαιώνει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο:

  • έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή
  • έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή
  • έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid μπορεί να εκδοθεί:

  • αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του ή
  • αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή
  • αν ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται ότι κάθε κράτος έχει την ευχέρεια να προσδιορίζει τους παραπάνω χρόνους. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, ώστε να γνωρίζουν αν το πιστοποιητικό τους βρίσκεται σε ισχύ.

Τι μορφή έχει, ποιος και πώς το εκδίδει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

close menu