Έρευνα & Καινοτομία

Πολυτεχνείο: Οι 11 καινοτόμες εταιρείες τεχνοβλαστοί και τα επιτεύγματά τους

Το νέο “τοπίο” που αφορά στη σύνδεση έρευνας-καινοτομίας-επιχειρηματικότητας με τη συμβολή των 11 τεχνοβλαστών/spin-off των ερευνητών του παρουσίασαν σε εκδήλωση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ.

Η εκδήλωση με τίτλο “Αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας: Υποστηρικτικές Δομές και Εργαλεία”, οργανώθηκε από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ), έγινε στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του τραπεζικού κόσμου και του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, που αναπτύσσεται δυναμικά στη χώρα.

Οι τεχνοβλαστοί ΕΜΠ και ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, 11 μέχρι στιγμής, είναι οι εξής:

PhosPrint, Datoptron, PRINSUS, LightCoce, Euclia, CIBOS, Energy Competence Center, Emviotech, TopoTronics, R-AMS, NOUS4Health.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι ιδρυθέντες τεχνοβλαστοί αποτελούν το ουσιαστικό τεκμήριο για τα στέρεα και υποσχόμενα πεπραγμένα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) ΕΜΠ και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το νέο τοπίο στο ΕΜΠ ως προς τη σύνδεση έρευνας-καινοτομίας-επιχειρηματικότητας διαμορφώνεται από τις ισχυρές δημιουργικές δυνάμεις, ειδικά των νέων ερευνητών του Ιδρύματος», αναφερόμενος δε σε σχετικές δράσεις σημείωσε: Βιομηχανικά Διδακτορικά, επαγγελματικά μεταπτυχιακά, Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων και σύναψη MoUs με διεθνείς εταιρείες και ξένα Πανεπιστήμια που πρωτοπορούν σε δράσεις διασύνδεσης με την αγορά.

Κατά την ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΓΜΤ ΕΜΠ στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμματισμένων δράσεων εξωστρέφειας, παρουσιάστηκαν η αποστολή και οι δράσεις του από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ,

Ι.Κ. Χατζηγεωργίου. Ο κ. Χατζηγεωργίου τόνισε: «Με τη συγκεκριμένη εκδήλωση ξεκινάμε ένα πολλά υποσχόμενο ταξίδι εξωστρέφειας του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, που αναπτύσσεται πολύ δυναμικά κατά την τελευταία διετία στο ΕΜΠ, με την υποστήριξη του ΓΜΤ και σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Σήμερα κάναμε την αρχή. Θα ακολουθήσουν εντός του 2023 δράσεις που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την εξωστρέφεια και την σύνδεση του ΕΜΠ με την παραγωγή της χώρας».

Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Χρήστος Κυριαζής επεσήμανε την προσπάθεια της Πολιτείας να γεφυρώσει το χάσμα έρευνας και αγοράς και στα πολλαπλά αποτελέσματα και ιδέες που πρέπει να γίνουν επιχειρηματικά εργαλεία. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, Ιωάννης Ψαρράς, τόνισε τη σημασία της σύστασης του ΓΜΤ του ΕΠΙΣΕΥ τα οποία και ανέλυσε στη συνέχεια ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας, Επιστημονικός συνεργάτης του ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Elevate Greece κ. Μιχάλης Δρίτσας εστίασε στις προοπτικές που δημιουργεί η θεσμοθέτηση του μητρώου των startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΓΜΤ ΕΜΠ), Άγγελος Τσακανίκας παρουσίασε τη δράση του ΓΜΤ ΕΜΠ, επισημαίνοντας την αποστολή ενός δημόσιου πανεπιστημίου να επιστρέφει αξία στην κοινωνία μέσω της εμπορικής αξιοποίησης της έρευνας που διεξάγεται στο εσωτερικό του. Οι δράσεις του Γραφείου ήδη αποδίδουν και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν και να ενισχύσουν την παρουσία του ΕΜΠ στην κοινωνία και την οικονομία.

Ο καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του ΟΠΑ αναφέρθηκε στον Κόμβο Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora – Innovation to Society, ο οποίος αποτελεί τη σύμπραξη 5 ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ και ΕΠΙΣΕΥ) που έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση. Τις δράσεις του κόμβου παρουσίασε η κα Σοφία Μαγκιά, Υπεύθυνη Γραφείου Καινοτομίας & Λειτουργία Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος», του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Στην εκδήλωση συζητήθηκε επίσης η σημασία της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας στη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία, από τον Δημήτριο Κουζέλη, ενώ η Διευθύντρια του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ, κα Μάγκυ Αθανασιάδη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τη συνεργασία με το ΕΜΠ. Τέλος ο Διευθυντής Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου παρουσίασε τα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές και οι ομότιμοι καθηγητές Θεόδωρος Λουκάκης και Γιάννης Καλογήρου οι οποίοι συνέβαλαν με το έργο τους στη δημιουργία δομών και υποστηρικτικών μηχανισμών για την αξιοποίηση της έρευνας στο ΕΜΠ. Επίσης συμμετείχαν οι πρώην Πρυτάνεις του ΕΜΠ, ομότιμοι καθηγητές Νίκος Μαρκάτος και Ανδρέας Ανδρεόπουλος, η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Μάρα Νικολαΐδου, κοσμήτορες Σχολών και καθηγητές του ΕΜΠ.

Ποιες είναι οι εταιρείες και τι κάνουν

Τη σκυτάλη πήραν οι εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs) του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, PhosPrint, Datoptron, PRINSUS, LightCoce, Emviotech, TopoTronics, Euclia, CIBOS, R-AMS, NOUS4Health και το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (ΕΚΙ) με τους εκπροσώπους τους να παρουσιάζουν τις δράσεις τους και την πορεία της σταδιακής μετάβασής τους από το ερευνητικό περιβάλλον στον κόσμο της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

1. PhosPrint

Έχει αναπτύξει μια μέθοδο αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή που επιτρέπει σε πιλοτικό στάδιο την εκτύπωση κυττάρων σε προβληματικά όργανα του ανθρώπινου σώματος. Η PhosPrint κατασκευάζει δύο ειδών βιοεκτυπωτές έιζερ. Η μία κατηγορία διατίθεται σε βιοτεχνολογικά εργαστήρια, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται στην κατασκευή νεοκύστης μετά την κυστεκτομή σε περιστατικά καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

2. Datoptron

Ασχολείται με την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την παροχή υπηρεσιών κατ’ αρχήν στον τομέα του πολιτισμού και των ανοικτών δεδομένων και αλλά και σε άλλους τομείς οι οποίοι έχουν ανάγκη από μεθόδους και εργαλεία για την προτυποποίηση, ομογενοποίηση, διαχείριση, ανάλυση, ερμηνεία και πολύμορφη αξιοποίηση δεδομένων αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

3. PRINSUS

Παρέχει υπηρεσίες σε φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες, βιο-λειτουργικά συστατικά, τάσεις της αγοράς, καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες πιστοποίησης, βιωσιμότητα και αξιολόγηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εργαλεία εύρεσης χρηματοδότησης και κυκλική οικονομία. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων συστατικών τροφίμων με αυξημένη αντιοξειδωτική δράση, βιο-λειτουργικότητα και ελεγχόμενη απελευθέρωση κατά την προσθήκη τους σε ποικίλα μοντέλα τροφίμων.

4. LightCoce

Είναι ένα one-stop-shop που παρέχει υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ιδεών στους τομείς του ελαφρού σκυροδέματος, καθώς και των συμβατικών και προηγμένων κεραμικών. Οι υπηρεσίες καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την αναβάθμιση ενός νέου προϊόντος, υλικού ή τεχνολογίας έως την εμπορική του αξιοποίηση.

5. Euclia

Παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, εκπαίδευση και η υλοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής (Χημειοπληροφορικής, Νανοπληροφορικής, Φαρμακοπληροφορικής) για επιχειρήσεις και κλάδους της βιομηχανίας που σχετίζονται με τις βιοεπιστήμες και τις επιστήμες ζωής, τα χημικά προϊόντα και τα προηγμένα υλικά.

6. CIBOS

Στοχεύει στην αναδυόμενη οικονομία των πλατφορμών και τη δημιουργία προϊόντων αιχμής γύρω από ψηφιακές πλατφόρμες, υποστηρίζοντας μια σειρά από κάθετες εταιρείες προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους για την εποχή του Industry 4.0. Έμφαση σε Μεταφορές, Logistics, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Αποθήκευση.

7. Energy Competence Center

Το πρώτο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων στην Ελλάδα, είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός από εταιρείες και ερευνητικούς φορείς για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας.

8. Emviotech

Στοχεύει στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων των πόλεων μέσα από μια διαδικασία που παραπέμπει σε μετρήσεις που γίνονται στα λύματα για τον κορονοϊό. Με τη χρήση ειδικών καψουλών συγκεντρώνεται βιολογικό υλικό από τα λύματα, οι κάψουλες καταλήγουν σε ένα ρομπότ και με τα δεδομένα που συλλέγονται οι ερευνητές λαμβάνουν στοιχεία για τη συνολική υγεία των κατοίκων. Με μόττο «Εκδημοκρατισμός της παρακολούθησης της υγείας», καθιστά εφικτή την καθημερινή παρακολούθηση της υγείας στο σπίτι, σε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε.

9. TopoTronics

Aναπτύσσει hadware και software για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Πρώτο προϊόν του τεχνοβλαστού αποτελεί ένας καινοτόμος γεωδαιτικός δορυφορικός δέκτης εντοπισμού (GNSS) χαμηλού κόστους, συνοδευόμενος από Android λογισμικό οδήγησης και διαχείρισης των δεδομένων.

10. R-AMS

Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδρομών ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών προερχόμενων από προϊόντα στο τέλος ζωής τους και συστατικά αυτών ως ανακυκλωμένους ή/και ανακυκλώσιμους πόρους στον τομέα της Προσθετικής Κατασκευής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

11. NOUS4Health

Αναπτύσσει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη. Εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο της υγείας με έμφαση στην επίτευξη εξατομίκευσης μέσω της εφαρμογής προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών βασισμένων σε ερμηνεύσιμη τεχνητή νοημοσύνη, μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και τεχνολογίες κινητής υγείας. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων για την διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη.

close menu