Επιχειρήσεις

Παρουσιάστηκε ο TIC HELLAS, o Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Φορέων Ελληνικών Εταιριών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης

Σε πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε ο TIC HELLAS, ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Φορέων Ελληνικών Εταιριών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης.

Οι παρακάτω Φορείς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, διαπιστευμένοι, μεταξύ άλλων και από το ΕΣΥΔ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην χώρα μας, αποτελούν τον σύνδεσμο TIC HELLAS:

 • EUROCERT
 • TÜV AUSTRIA HELLAS
 • BIOHELLAS
 • SWISS APPROVAL
 • ΔΗΩ
 • EMICERT
 • TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • BUREAU VERITAS HELLAS

Οι εν λόγω φορείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου της Ελληνικής αγοράς, αποφάσισαν να υπηρετήσουν με ειλικρίνεια και ηθική δέσμευση, μια «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ», να υιοθετήσουν το ΣΗΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ «TIC HELLAS» και να απευθυνθούν με το κύρος που διαθέτουν, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στον Έλληνα καταναλωτή και την Ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την επιχειρηματικότητα εν γένει, διασφαλίζοντας ένα κοινά αποδεκτό, και υψηλού επιπέδου, πλαίσιο ποιότητας και λειτουργίας της αγοράς.

Η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ» μεταξύ των παραπάνω, κατά τεκμήριο μεγαλύτερων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην χώρα μας, για τη δημιουργία του «ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ TIC HELLAS», αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο βήμα προς την βελτίωση των υπηρεσιών Επιθεώρησης, Δοκιμών και Πιστοποίησης, απαραίτητα εργαλεία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας έναντι των άλλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Το «ΣΗΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ TIC HELLAS», μονοσήμαντα πλέον θα ταυτίζεται με την υψηλή ποιότητα, για όλα τα πιστοποιημένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα το τοποθετούν στα Πιστοποιητικά τους και θα αποτελέσει τον κοινό παρονομαστή αξιοπιστίας, που θα διαθέτουν και θα επιδεικνύουν τόσο εντός όσο και εκτός της Χώρας μας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του TIC HELLAS, έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 • κ. Μ. Τζαφέρης (SWISS APPROVAL), Πρόεδρος
 • κ. Χ. Αγγελούδης (TÜV AUSTRIA HELLAS), Αντιπρόεδρος
 • κ. Θ. Αραπογιάννης (TÜV HELLAS (TÜV NORD)), Γραμματέας
 • κα Α. Χαλκιοπούλου (EUROCERT), Ταμίας
 • κ. Η. Ροντογιάννης (BIOHELLAS), Μέλος
 • κ. Κ. Αντωνιάδης (EMICERT), Αν. Μέλος

TAGS:

close menu