Οικονομία

Παπαθανάσης: Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύουν τις επενδύσεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων των Υπουργών αρμοδίων για την Πολιτική Συνοχής, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η σύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με την υπό διαμόρφωση Στρατηγική Ατζέντα της Ε.Ε. για την περίοδο 2024-2029 και τις νέες προτεραιότητες που τίθενται για μια πιο ασφαλή, ανταγωνιστική και δημοκρατική Ευρώπη.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ για την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας της στο νέο διεθνές περιβάλλον και την προσαρμογή της στη διπλή πρόκληση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Για να το επιτύχει αυτό, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω την εδαφική διάσταση των πολιτικών της, διασφαλίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της Πολιτικής Συνοχής, όπως η εταιρική σχέση, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η τοποκεντρική προσέγγιση.

Επεσήμανε, ακόμη, τη σημασία της αξιολόγησης των εδαφικών επιπτώσεων κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής στις περιφέρειες της ΕΕ.

Ο κ. Παπαθανάσης υπερθεμάτισε των προτάσεων για την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Πολιτική Συνοχής, ώστε αυτή να ανταποκριθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στη νέα Στρατηγική Ατζέντα, καθώς και στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις.

Ειδικότερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Η Πολιτική Συνοχής είναι ο κύριος μοχλός για τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών περιφερειών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την επίτευξη των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε., καθώς και την προσαρμογή των περιφερειών στην  διπλή πρόκληση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της ενιαίας αγοράς, καθώς οι περιφέρειες ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύουν τις επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών”.

close menu