Έρευνες - Μελέτες

Ουραγός της Ευρώπης η Ελλάδα στον αριθμό των ICT specialists

Μια αρνητική πανευρωπαϊκή “πρωτιά” έχει η Ελλάδα, καθώς είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μικρότερο ποσοστό απασχολουμένων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σύνολο των εργαζομένων. Για την ακρίβεια, το ποσοστό των ICT specialists στην Ελλάδα κινείται στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Πρακτικά, οι ειδικοί των ΤΠΕ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ποσοστιαία μόλις το 2,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 4,8% (στοιχεία 2023). Το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας παραμένει διαχρονικά χαμηλό και από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2024 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,7%. Σε αυτήν τη δεκαετία, το καλύτερο που έχει πετύχει η Ελλάδα είναι οι απασχολούμενοι στον χώρο των ΤΠΕ να φτάσουν ποσοστιαία στο 2,5% το 2022.

Για το 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, τα χαμηλότερα ποσοστά ICT specialists ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (2,4%), τη Ρουμανία (2,6%) και τη Σλοβενία (3,8%).

Στον αντίποδα, μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., το 2023, το μερίδιο των ειδικών στις ΤΠΕ ήταν το υψηλότερο στη Σουηδία (8,7%), με το Λουξεμβούργο να ακολουθεί (8%) και τη Φινλανδία να έπεται (7,6%).

Αυξάνεται ο αριθμός των ICT specialists

Συνολικά στην Ευρώπη, πάντως, ο αριθμός των ειδικών, που εργάζονται στις ΤΠΕ, βαίνει αυξανόμενος. Το 2023, 9,8 εκατ. άνθρωποι στην Ε.Ε. εργάζονταν ως ειδικοί στο ICT, αντιπροσωπεύοντας το 4,8% του συνόλου των ατόμων σε απασχόληση.

Η πανδημική κρίση και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, που αυτή προκάλεσε, έφερε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας. Εν μέσω πανδημίας, το 2020 πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη εκτεταμένες προσλήψεις εργαζομένων στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ενώ το 2019 το ποσοστό των απασχολούμενων στις ΤΠΕ κυμαινόταν πανευρωπαϊκά στο 4%, με το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 4,3% το 2020, για να φτάσει στο 4,5% το 2021, στο 4,6% το 2022 και στο 4,8%.

Γυναίκες ICT specialists

Μπορεί, πάντως, η Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τον αριθμό των εργαζομένων στις ΤΠΕ, ωστόσο, έχει μάλλον θετικές επιδόσεις να επιδείξει στο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στον κλάδο, καθώς βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το μερίδιο των γυναικών, που εργάζονταν ως ειδικοί στις ΤΠΕ διαμορφώθηκε στο 19,4% το 2023, αυξημένο κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2013 (16,7%) και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022 (18,9%). Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό το 2023 ήταν 19,8%.

Σε επίπεδο χώρας, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών μεταξύ των απασχολούμενων ειδικών ΤΠΕ παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (29,1%), την Εσθονία (26,8%) και τη Ρουμανία (26,0%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν σε Τσεχία (12,4%), Μάλτα (13,8%), Ουγγαρία και Ιταλία (και οι δύο 15,7%).

πηγή: ΣΕΠΕ

TAGS:

close menu