Πληροφορική

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 7,5% της Epsilon Net από την Εθνική Τράπεζα

Με την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας ολοκληρώθηκε η απόκτηση από την Εθνική Τράπεζα μειοψηφικού ποσοστού στην Epsilon Net. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση από την Εθνικη Τράπεζα:

“Σε συνέχεια της από 16.11.2022 ανακοίνωσής της για την υπογραφή μνημονίων συνεννόησης (MoU) με την EPSILON NET Α.Ε. («EPSILON NET») και το βασικό της μέτοχο κ. Ιωάννη Μίχο, η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ») ανακοινώνει σήμερα την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την αγορά ποσοστού 7.5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET από τον κ. Μίχο, σε τιμή 7.4 ευρώ/μετοχή («Αρχική Συναλλαγή») καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης περαιτέρω ποσοστού 7.5% από τον ίδιο τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αρχικής Συναλλαγής. Η συμφωνία με τον κ. Μίχο επίσης προβλέπει την υπογραφή μίας μακροχρόνιας, αποκλειστικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ EPSILON ΝΕΤ και ΕΤΕ με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της EPSILON ΝΕΤ (ERP, Εμπορικολογιστικές Εφαρμογές) με τα συστήματα της ΕΤΕ αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της στην περιοχή του Embedded Finance”.

close menu