Δημόσια διοίκηση

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συναντήσεις των μελών της Ομάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση ΕΕΛΛΑΚ

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τηλεδιασκέψεις μεταξύ της Ομαδας Ανοιχτής Διακυβέρνησης της ΕΕΛΛΑΚ με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.

Στις τηλεδιασκέψεις τέθηκαν θέματα σχετικά με την Ανοιχτότητα στα κόμματα, την ενίσχυση της Διαφάνειας με Ανοιχτά Δεδομένα και Ανοιχτές Τεχνολογίες, την εισαγωγή και ενσωμάτωση των Ανοιχτών Τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης αλλά και το ζήτημα της ελεύθερης διάθεσης του κώδικα του λογισμικού που αναπτύσσεται για το δημόσιο τομέα ( publiccode.eu/el).

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη με τη Νέα Δημοκρατία κατέληξε στους άξονες της ανοιχτής συμμετοχής ενώ επιπρόσθετα, συζητήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των Ανοιχτών Δεδομένων και τρόποι αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων ( fake news ) και της παραπληροφόρησης.

Κατά την τηλεδιάσκεψη της ομάδας με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκαν θέματα όπως η ανοιχτή συμμετοχή στις διαδικασίες του κόμματος αλλά και προτάσεις πολιτικής για την ανοιχτότητα σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Τέλος, κατά την τηλεδιάσκεψη με το ΚΙΝ.ΑΛ συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Διαύγειας και των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας, η σημασία της υιοθέτησης Ανοιχτού λογισμικού από το Δημόσιο και η σημασία δημοσίευσης πραγματικά ανοιχτών δεδομένων από όλους τους φορείς του Δημοσίου. Επίσης, από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης, ήταν η υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (ΕΥΓΕΠ) βάσει της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE και η δημιουργία της κεντρικής πύλης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω διαλόγου, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), απέστειλε επιστολή σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών(ΕΝΑ), στο Ινστιτούτο “Νίκος Πουλαντζάς” και στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής”. Τα Ινστιτούτα ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της ΕΕΛΛΑΚ και πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις με το κάθε Ινστιτούτο, όπου συζητήθηκαν και εξετάστηκαν τρόποι κοινών δράσεων και παρεμβάσεων όσον αφορά την ενίσχυση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της Διαφάνειας και της Δημοκρατίας.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) θα συνεχίσει τον διάλογο με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων σχετικά με την ανοιχτότητα, ενώ η ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (opengov.ellak.gr) θα επεξεργαστεί προτάσεις που θα μπορούν να βοηθήσουν επιχειρησιακά και τεχνικά στον σχεδιασμό δράσεων προώθησης της ανοιχτότητας.

Οι προτάσεις πολιτικής της ΕΕΛΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση είναι διαθέσιμες στο go.eellak.gr/opengov ενώ γενικότερες προτάσεις πολιτικής των ομάδων εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ υπάρχουν διαθέσιμες στο go.eellak.gr/protaseis.

TAGS:

close menu