Υπηρεσίες

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Ψηφιακή πλατφόρμα για τις κρατικές ενισχύσεις

Εγκαινιάστηκε σήμερα Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 η νέα πλατφόρμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση άμεσα και με απλό τρόπο σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης από κρατικές ενισχύσεις, αλλά και να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις όποιες υποχρεώσεις τους. Το σημαντικό αυτό εργαλείο χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ με 1,5 εκατ. ευρώ και συμβάλλει στη διαφάνεια και στην έμπρακτη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας στα θέματα της οικονομίας, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνει τον ρόλο του και είναι αρωγός στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του αλλά και ακούγοντας τα μέλη του (οικονομολόγους – λογιστές) που έχουν καθημερινή επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προχώρησε στη δημιουργία μίας πλατφόρμας που θα ενημερώνει για δράσεις χρηματοδότησης και νέων ρυθμίσεων.

Σε μία περίοδο, όπου όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το ρόλο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την οικονομία, το Οικονομικό Επιμελητήριο προέβη στη δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις. Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων (δανείων και επιχορηγήσεων) τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και του νέου ΕΣΠΑ, αποτελεί στοίχημα για την Πολιτεία και τέτοιες πρωτοβουλίες βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, ο χρήστης να λαμβάνει αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και τις δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Συνεπώς, θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένη πληροφόρηση που θα αφορά στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ειδικότερα σήμερα, όπου τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κονδύλια είναι τόσα πολλά, οι επιχειρήσεις και οι σύμβουλοι προγραμμάτων αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.

Στο πληροφοριακό σύστημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, βρίσκονται ενσωματωμένα και εκτεθειμένα, κατά τρόπο ιδιαίτερα απλό, σαφή και εύληπτο, οι βασικές προβλέψεις και προϋποθέσεις του κάθε ενός από την πληθώρα των οικονομικών μέτρων που ισχύουν, αφορούν στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Ο κάθε χρήστης θα καθοδηγείται, με απλό τρόπο, σε κάθε μία από τις δράσεις που ενδέχεται να τον αφορούν. Για κάθε ρύθμιση ή δράση (προστασίας δανειοληπτών, εξυγίανσης, δράση κρατικών ενισχύσεων κ.α.) που ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνει ότι δυνητικά τον αφορά, μπορεί να κάνει έναν γρήγορο και απλό αλλά πλήρη έλεγχο της δυνατότητας υπαγωγής του σε αυτό.

Συνοψίζοντας, το νέο πληροφοριακό σύστημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου αποτελεί ένα χρήσιμο και καινοτόμο εργαλείο για την επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η εξειδικευμένη πληροφόρηση δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις, ενώ διευκολύνει την εργασία των οικονομολόγων-λογιστών που παρέχουν συμβουλευτική δραστηριότητα.

Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν τόσο στην ταχεία απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όσο στον εκσυγχρονισμό και την μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων, που τόσο έχουμε ανάγκη».

close menu