Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης παρουσίασε το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής και τα έργα για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στο 10ο e-Government Forum.

Aναφερόμενος στην ομιλία τους κατά τις εργασίες του 10ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum, ο κ. Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στη σημασία να συμμετέχει η Περιφερειακή Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση στον επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιούνται σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης.

Στην Περιφέρεια Αττικής ήδη λειτουργεί το Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων μέσω της βασικής πλατφόρμας παροχής Ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Μέσω των τεσσάρων υποσυστημάτων της παρέχεται ενημέρωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων της Περιφέρειας. Επίσης η δυνατότητα στους πολίτες και τις Επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν ψηφιακά τις συναλλαγές τους με την Περιφέρεια Αττικής για περισσότερες από εκατόν εβδομήντα διοικητικές πράξεις.

Σχετικά με τα έργα και τους ψηφιακούς στόχους της Περιφέρειας Αττικής ο Περιφεριάρχης κ. Γιώργος Πατούλης ανάφερε σχετικά:

«Στόχος μας είναι να παρέχεται ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ξεκινώντας με αυτές που περιλαμβάνονται ήδη στον «Οδηγό του Πολίτη» μέσω του οποίου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για περισσότερες από τετρακόσιες ενενήντα υπηρεσίες. Για  το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας υλοποιούμε ήδη την:
 Ψηφιακή κατάθεση ερωτήσεων
 Ψηφιακή κατάθεση προτάσεων
 Ψηφιακή κατάθεση καταγγελιών
 Την Ψηφιακή κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών
 Και την Ψηφιακή Παραλαβή από την Υπηρεσία
Παρέχουμε παράλληλα την δυνατότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Τηλεφωνικής κατάθεσης ερωτήσεων, προτάσεων και καταγγελιών».

Τα ψηφιακά έργα και προγράμματα
Σχετικά με την σειρά των ψηφιακών έργων και προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας ο κ. Γιώργος Πατούλης ανάφερε σχετικά ότι προέχουν :

• Η εφαρμογή Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων μέσω συσκευών κινητών τηλεφώνων
 Οι Δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού στην Περιφέρεια Αττικής για τον Ψηφιακό αναλφαβατισμό, με τη δημιουργία 100 σταθερών σημείων ψηφιακού γραμματισμού (hotspots) σε περιφερειακές δομές,
σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε σχολεία, ακόμη και σε ΚΑΠΗ  σε ολόκληρη την Αττική.
 Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Προτεραιότητας Πολιτών και Επιχειρήσεων στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα,το οποίο εφαρμοζεται πιλοτικά.

Η λειτουργία του τελευταίου συστήματος ξεκινάει πιλοτικά στην συγκεκριμένη Διεύθυνση, με το στόχο την επέκταση του και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και γιατί όχι, σε όλες τις υπηρεσίες που συναλλάσσονται με πολίτες και δημιουργούνται ουρές αναμονής. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης απομακρυσμένου εισιτηρίου μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας, και θα ενημερώνει τον  πολίτη τόσο για τον προβλεπόμενο χρόνο αναμονής, αλλά και για τoν προσδιορισμένο χρόνο πριν φτάσει η σειρά του.

Η Ψηφιακή Στρατηγική της Περιφέρειας

Για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 ο κ. Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε διεξοδικά στις νέες κατευθύνσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής και στις διαφορές με την προηγούμενης περίοδοαναφέροντας σχτικά ότι:

« Οι κύριοι άξονες της Ψηφιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής μας είναι:
Α) OΨηφιακός Θεματικός Τουρισμός,
Β) Οι Ψηφιακές Υποδομές Δικτύων Υψηλής Χωρητικότητας
για την ικανοποίηση των διαφορετικών επενδυτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για βελτίωση της ευρυζωνικής πρόσβασης και των ψηφιακών υποδομών δικτύων υψηλής χωρητικότητας
Γ). Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Γαλάζια Οικονομία
Δ). τα Ψηφιακά Δίδυμα για τον Ψηφιακό και Πράσινο Μετασχηματισμό.

Παράλληλα αναλάβαμε την πρωτοβουλία της αξιοποίησης των νέων της χώρας μας στην μάχη κατά του κορονοϊού και οργανώσαμε τον 1ο απομακρυσμένο μαραθώνιο καινοτομίας για την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας, το Antivirus Crowdhackathon.

Υποστηρίξαμε επίσης ως εθνικό σημείο επαφής τον πανευρωπαϊκό μαραθώνιο καινοτομίας EuvsVirus, όπου συμμετείχαν πάνω από 20.000 διαγωνιζόμενοι από 50 χώρες, ο οποίος διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία.

Η Ελλάδα ήταν στην 8η θέση από πλευρά συμμετοχών, με 700 περίπου συμμετοχές και είμαστε εντυπωσιασμένοι από τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων και εταιριών. Είναι πολύ τιμητικό για εμάς που συμβάλλαμε ως εθνικό σημείο επαφής για το ψηφιακό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον πανευρωπαϊκό μαραθώνιο καινοτομίας. Στόχος μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι οι πρωτοβουλίες μας αυτές να εξελίσσονται σε ένα διαρκές δίκτυο τεχνολογικής καινοτομίας».

close menu