Τηλεπικοινωνίες

Ο ΟΤΕ σε διαπραγματεύσεις με την West Network Invest για την πώληση της Telekom Romania

Η διοίκηση του ΟΤΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την West Network Invest S.R.L. για την πώληση της 100% θυγατρικής της στη Ρουμανία, Telekom Romania Mobile (TKRM). Η West Network Invest, πλειοψηφικά ελεγχόμενη από την Digi Romania S.A. (Digi) και με μειοψηφικό μέτοχο τον όμιλο Clever Media, έχει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία.

Η Digi, μέρος του ομίλου DIGI Communications με δραστηριότητα σε Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Βέλγιο, είναι η μεγαλύτερη εταιρία σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και τρίτη στην κινητή. Η εξαγορά της TKRM θα ενισχύσει σημαντικά το μερίδιό της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Η Clever Media, ελεγχόμενη από τον Adrian Tomșa, είναι ήδη γνωστή στον ΟΤΕ καθώς ο όμιλος του Tomșa, Quantum Projects, ήταν προηγούμενος συνομιλητής του ΟΤΕ για την πώληση της TKRM.

Όπως ανακοινώθηκε, ο ΟΤΕ και η West Network Invest έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και είναι στη διαδικασία υποβολής αίτησης για έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από τις συνήθεις διαδικασίες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ελέγχων, εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και της υπογραφής των εγγράφων της συναλλαγής.

Τα συνολικά έσοδα της TKRM το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 66,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής επηρεάστηκαν από προωθητικές ενέργειες και από τη μείωση στα τέλη τερματισμού, με περαιτέρω μείωση 50% να ισχύει από τις αρχές του 2024. Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) της TKRM για την ίδια περίοδο ήταν 2,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,7 εκατ. ευρώ. Οι συνδρομητές της TKRM ανέρχονται σε 1,9 εκατ.

close menu