Τοπική Αυτοδιοίκηση

O ΟΤΕ κάνει την Χαλκίδα έξυπνη πόλη έναντι 3 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤΕ υπέγραψε σύμβαση με το δήμο Χαλκιδέων για το έργο «υλοποίηση Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2.937.595 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των παρακάτω συστημάτων και εφαρμογών ανά άξονα παρέμβασης:

  • Βελτιστοποίηση Κυκλοφορίας: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελεγχόμενης Στάθμευσης και πληροφοριών κινητικότητας, Σύστημα Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών Άξονας.
  • Διαχείριση Περιβαλλοντικών Πόρων: Εφαρμογές και Συστήματα βελτιστοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων, εφαρμογές και Συστήματα υποστήριξης Ενεργειακής εξοικονόμησης.
  • Κοινωνική Φροντίδα και Υγεία: Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας Εφαρμογή.
  • Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας.
  • Μητροπολιτικά Ασύρματα Δίκτυα.
close menu