Στελέχη

Ο Όμιλος IDEAL προχωρά στην εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και στην εναρμόνιση με την νέα νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης

Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα, η Γενική Συνέλευση του Ομίλου IDEAL προχώρησε μεταξύ άλλων στην έγκριση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης

Στo νέο Δ.Σ. εκτός των κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Σάββα Ασημιάδη και Γεωργίου Διάκαρη, συμμετέχουν οι κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, κ. Μαρίνα Εφραίμογλου, η κ. Ελένη (Νέλλη) Τζάκου – Λαμπροπούλου και κ. Γιάννης Αρτινός.

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει πάνω από 28 χρόνια επιχειρηματική εμπειρία και διετέλεσε ανώτατο στέλεχος σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρίες. Ίδρυσε το 1996 την Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ και το 2017 την Virtus International Partners η οποία διαχειρίζεται και το Fund που συμμετέχει στην συναλλαγή της IDEAL.

Επίσης, τρία νέα στελέχη προστίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, ο κ. Γιάννης Αρτινός, ο οποίος στα 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος στην Procter & Gamble, CEO της Vivartia, Deputy CEO της MIG και έχει συμμετάσχει σε πολλά ΔΣ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κ. Μαρίνα Εφραίμογλου, ιδρύτρια του Euphoria Retreat και με επιτυχημένη καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα όταν το 1993 ίδρυσε την Telesis και η κ. Ελένη (Νέλλη) Τζάκου – Λαμπροπούλου, εκτελεστική γενική διευθύντρια με εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα και συγκεκριμένα στην Eurobank και την ΕΤΕ και η οποία μεταξύ άλλων έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής επιτάχυνσης (fintech impact accelerator).

Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνεχίζεται με γοργά βήματα, καθώς εκδόθηκε πράξη της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία διαπιστώνεται ότι οι γνωστοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπάγονται στις διαδικασίες προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων του Ν. 3959/2011 περί ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ το  ενημερωτικό δελτίο της αύξησης υποβλήθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τη σύμβουλο τράπεζα Eurobank στις 22 Ιουνίου 2021 και αναμένεται η έγκρισή του μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως στις 17 Ιουνίου 2021 η Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου IDEAL, ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου, ενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτό την υλοποίηση του πλάνου  διεύρυνσής του και του σχεδίου, ενσωμάτωσης των εταιρειών Astir Vitogiannis και Three Cents στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου – και οι δύο επενδύσεις του Virtus South European Fund (VSEF), το επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Virtus International Partners (Virtus).

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι γιατί προχωρούμε τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής συναλλαγής. Σήμερα κάναμε το ουσιαστικό βήμα της εναρμόνισης με τον νόμο 4706/2020. Πιστεύουμε ότι η νέα σύνθεση του ΔΣ θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας.».

close menu