Τεχνολογίες

O Οκτώβριος είναι ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας(ECSM) και, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συμβαίνουν αυτή τη χρονιά, αυτή η εκστρατεία δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Φέτος, οι απειλές στον κυβερνοχώρο είναι αυξημένες καθώς οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται το φόβο και την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19. Παράλληλα, η κρίση έχει επιταχύνει την ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, γεγονός που διευκολύνει τους κυβερνοεγκληματίες να εντοπίσουν πιθανά θύματα και να θέσουν τόσο τα άτομα όσο και τις επιχειρήσεις στο στόχαστρό τους.

Το επίσημο σύνθημα του ECSM για το 2020 είναι το “Think Before U Click” (Σκέψου πριν κλικάρεις) επισημαίνοντας την αξία της ενημέρωσης σχετικά με τους βασικούς κανόνες υγιεινής στον κυβερνοχώρο όσον αφορά τον εντοπισμό και την αποφυγή απειλών. Η εκστρατεία επικεντρώνεται σε δύο θεματικές: τις “Ψηφιακές δεξιότητες” και τα ‘Cyber Scams”.

Η θεματική “Ψηφιακές δεξιότητες” έχει στόχο να παρέχει στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με θέματα ηλεκτρονικού απορρήτου, όπως προστασία προσωπικών δεδομένων, εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο (cyberbullying) και παράνομη παρακολούθηση στον κυβερνοχώρο (cyberstalking).

Η 2η θεματική, “Cyber Scams”, θα προσφέρει πληροφορίες για τις τρέχουσες και πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο, όπως το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), τις απάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις και την απάτη μέσω διαδικτυακών αγορών.

Εκατοντάδες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη για την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας και της διαδικτυακής προστασίας, όπως συνέδρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια, παρουσιάσεις και άλλα. Επιπλέον, ο ENISA και οι συνεργάτες του θα δημοσιεύουν εκθέσεις και θα παρέχουν συμβουλές από εμπειρογνώμονες για διάφορα θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα ECSM για να ενημερωθεί για όλες τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και να συμμετάσχει στην εκστρατεία.

Για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας είναι μια ετήσια εκστρατεία που συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε Οκτώβριο από το 2012. Η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση των πολιτών καις των οργανισμών σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας ενημερωμένες πληροφορίες για τη διαδικτυακή ασφάλεια, συμβουλές από ειδικούς και βέλτιστες πρακτικές.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας στοχεύει στην προώθηση της σημασίας της ασφάλειας των πληροφοριών, τονίζοντας τα απλά βήματα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών δεδομένων. Η εκστρατεία επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση του κοινού, την αλλαγή συμπεριφοράς και την παροχή προσβάσιμων πόρων  προκειμένου να εκπαιδευθούν οι χρήστες για το πώς να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο.

 

close menu