Οικονομία

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος “κλειδί” για την ανάπτυξη της οικονομίας

Ως εξαιρετικά σημαντικός στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι είναι ο ρόλος του νέου αναπτυξιακού νόμου, καθώς αποτελεί ιδιαιτέρως ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ από την ψήφισή του και έπειτα θα αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Περαιτέρω επισημαίνουν ότι η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του Αναπτυξιακού Νόμου ήταν επιτακτική, καθώς έπρεπε να αποτυπώνονται οι νέοι στόχοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη), το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, οι στόχοι του ΕΣΠΑ ’21 – ’27, η στρατηγική για τη βιομηχανία (Industry 4.0) καθώς και η προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας.

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη και τον αναπλ. υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, εισάγονται 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες και καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και τους πιο σύγχρονους.

Τα νέα καθεστώτα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτυπώνουν την εθνική αναπτυξιακή πολιτική και δίνουν τη δυνατότητα και την ευελιξία στους επενδυτές να δημιουργούν και ταυτόχρονα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας. Οι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στους οποίους αυτά κινούνται, συνολικά, είναι: Πράσινη μετάβαση – ενεργειακός μετασχηματισμός και κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή, προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενίσχυση τουρισμού και εναλλακτικών μορφών του, καθώς και αγροδιατροφή (μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός).

Τέλος, στον νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων, αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ενώ εξασφαλίζεται η επιτάχυνση της υλοποίησης νέων επενδύσεων.

close menu