Τεχνολογίες

Νέες τεχνολογικές λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση του ξύλου μέσα από το έργο Wood2Wood

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διττή πρόκληση: ενώ διαχειρίζεται σχεδόν ένα δισεκατομμύριο τόνους απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις ετησίως, παράλληλα καλείται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG). Το σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία έχει προσδιορίσει τον κατασκευαστικό κλάδο ως κρίσιμο τομέα παρέμβασης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενισχυμένη αποδοτικότητα των πόρων και μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υλικών και της ενέργειας. Επιπλέον, η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης ζήτημα με τη διάθεση περίπου 10 εκατομμυρίων τόνων επίπλων κάθε χρόνο, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων καταλήγει σε χωματερές. Πρόκειται για σημαντικές περιβαλλοντικές ανησυχίες που υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και κυκλικές λύσεις.

Το Wood2Wood -συντομογραφία του Wood-to-Wood Cascade Upcycling Valorisation-, εστιάζοντας στις αναξιοποίητες δυνατότητες διαχείρισης των απορριμμάτων ξύλου από την κατασκευή, την κατεδάφιση και τα απορριπτόμενα έπιπλα, έρχεται να προτείνει και να σχεδιάσει μια κυκλική πορεία για τη χρήση του ξύλου, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Με συντονιστή το ελληνικό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, στο έργο συμμετέχουν 25 εταίροι -εταιρείες, ινστιτούτα, οργανισμοί και ακαδημαϊκοί φορείς- από 9 ευρωπαϊκές χώρες και τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο του Horizon Europe. Πρόκειται για ένα έργο με έντονο ελληνικό άρωμα, καθώς, εκτός από το ΕΠΙΣΕΥ που είναι ο συντονιστής του έργου, συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και η εταιρεία Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο στην Αθήνα, ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ, και συντονιστής του έργου σημειώνει χαρακτηριστικά «H ολιστική προσέγγιση του Wood2Wood θα εγκαινιάσει ένα ταξίδι προς μια πιο κυκλική, υπεύθυνη και καινοτόμο χρήση του ξύλου, στοχεύοντας στην αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο το χρησιμοποιούμε, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε. Το Wood2Wood είναι ένα άλμα προς τα εμπρός, προς μια κυκλική οικονομία όπου τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς, παρατείνοντας την ωφέλιμη ζωή τους».

Μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής, το Wood2Wood επιδιώκει να ανακυκλώσει τα απόβλητα ξύλου, μεταμορφώνοντάς τα σε πολύτιμους πόρους. Θα χρησιμοποιηθούν και θα αναπτυχθούν προηγμένες τεχνολογίες διαχωρισμού και ταξινόμησης του ξύλου, διαδικασίες και τεχνολογίες ανακύκλωσης και ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δημιουργία ενός ευρύτερου υποστηρικτικού πλαισίου για την εφαρμογή των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν, τόσο σε επίπεδο πολιτικών, όσο και σε επίπεδο αγοράς και ανάπτυξης κατάλληλων δεξιοτήτων. Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αλυσίδων αξίας θα εξεταστεί μέσα από τρία διαφορετικά σενάρια χρήσης.

Το ΕΠΙΣΕΥ εκτός από συντονιστής του έργου, ηγείται επίσης των πακέτων εργασίας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και συνεργάζεται σε πακέτα εργασίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών.

close menu