Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέα συνεργασία της ένωσης εταιρειών «EUR.ELEC. LTD – DOTSOFT A.E.» με τον δήμο Χανίων

Η ένωση των εταιρειών «EUR.ELEC. LTD – DOTSOFT A.E.» έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου για δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός “Ολοκληρωμένου Συστήματος Κυκλοφοριακού Ελέγχου” στον Δήμο Χανίων και η ενοποίηση αυτού με την υφιστάμενη πλατφόρμα έξυπνης πόλης του Δήμου, που αποτελεί την οριζόντια εφαρμογή λογισμικού παρακολούθησης όλων των επιμέρους υποδομών του. Το προς υλοποίηση σύστημα, θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κυκλοφορίας από λογισμικό που θα λαμβάνει δεδομένα από τον εξοπλισμό πεδίου που θα εγκατασταθεί, καθώς επίσης και τη δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης της λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης, βάσει της πραγματικής κυκλοφορίας την εκάστοτε στιγμή, με στόχο τη μείωση της συμφόρησης των οχημάτων στους σηματοδότες, το χρόνος αναμονής των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής καθώς και των ρύπων που σχετίζονται με την κυκλοφορία. Το λογισμικό θα ενσωματώνει αλγόριθμο πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου και αντίστοιχα θα επιλέγει το κατάλληλο σηματοδοτικό πρόγραμμα ή θα τροποποιεί, σε πραγματικό χρόνο, το τρέχων σηματοδοτικό πρόγραμμα, που θα είναι ενσωματωμένο στον «έξυπνο» ρυθμιστή κυκλοφορίας κάθε κόμβου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2025.

close menu