Εκδηλώσεις

Νέα κριτήρια πιστοποίησης για κάλυψη αναγκών ασφαλείας για την Check Point Software Technologies

Η Check Point® Software Technologies Ltd. πάροχος λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, με υπερηφάνεια γνωστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση μιας νέας πιστοποίησης Κοινών Κριτηρίων (CC). Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί τη σημαντική αναγνώριση της ικανότητας της Check Point να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει τις απαιτήσεις ασφαλείας των 31 Εθνών που είναι μέλη του Common Criteria Recognition Agreement (CCRA). Οι αποφάσεις αγοράς από την κυβέρνηση και τη στενά συνδεδεμένη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ζωτικής σημασίας συχνά απαιτούν πιστοποίηση μέσω Κοινών Κριτηρίων.

Η πιστοποίηση Κοινών Κριτηρίων αναγνωρίζεται από τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ως το πρότυπο για την επικύρωση αξιώσεων ασφαλείας των προϊόντων πριν από την αγορά. Παρέχει τα κριτήρια για ανεξάρτητες, επεκτάσιμες και παγκοσμίως αναγνωρισμένες επιθεωρήσεις ασφαλείας για προϊόντα πληροφορικής. Η νέα πιστοποίηση προφίλ προστασίας CC συμπληρώνει το Check Point EAL4+, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Check Point να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως.

«Οι πιστοποιήσεις αυτές υπογραμμίζουν την ικανότητα της Check Point να προστατεύει παγκόσμιες οντότητες και να συμμορφώνεται με τα πιο πρόσφατα εγκεκριμένα πρότυπα για την προστασία και την ασφάλεια των IT υποδομών και πληροφοριών παρέχοντας τις ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης», δήλωσε ο Eyal Manor, Vice President of Product Management στην Check Point. «Η Check Point επικεντρώνεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων που πληρούν και υπερβαίνουν με συνέπεια τις απαιτήσεις για την παροχή του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας παγκοσμίως».

Οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο εξελιγμένες και πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Το Check Point Quantum Network Security παρέχει εξαιρετικά επεκτάσιμη προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο Gen V στο δίκτυο του οργανισμού, στο cloud, στο κέντρο δεδομένων, στο IoT και σε απομακρυσμένους χρήστες. Αυτή η πιστοποίηση ισχυρίζεται ότι συμμορφώνεται με τρία Προφίλ προστασίας και ισχύει για την πλήρη σειρά συσκευών Check Point Quantum Network Security, συμπεριλαμβανομένων των Quantum Maestro Orchestrator, της πλατφόρμας διαχείρισης R81 και του δικτύου CloudGuard.

close menu