Στελέχη

Νέα καθήκοντα για τον Γιάννη Βασιλάτο στη Eurolife FFH

Η Eurolife FFH υιοθετεί από σήμερα ένα νέο οργανωτικό σχήμα, ανακοινώνοντας την ενοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Digital Transformation & Growth και της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιών & Εξυπηρέτησης. Της νέας αυτής δομής θα ηγείται ο Γιάννης Βασιλάτος, από τη θέση του Chief Operations & Technology Officer, ο οποίος θα έχει κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ψηφιακής ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της σχέσης της με πελάτες και επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Ο Γιάννης Βασιλάτος εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurolife FFH το 2018. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα στρατηγικής, οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από 25 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ως στέλεχος με πολυετή τεχνογνωσία, έχει ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα που σχετίζονται με την εξωστρέφεια της Eurolife FFH και την ανάπτυξη των υποδομών της. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, συνεισφέρει καθημερινά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της εταιρείας, με σκοπό την υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων λύσεων που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της.

Το νέο σχήμα, κάτω από κοινό όραμα και στρατηγική, συνδυάζει τις εργασίες και τις πρακτικές των δύο Διευθύνσεων, με σκοπό να παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε άνθρωπο που εμπιστεύεται την εταρεία. «Στη Eurolife FFH δίνουμε αξία στη σχέση με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και στόχος μας είναι να συνδυάζουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, ώστε να τους προσφέρουμε περισσότερα», δηλώνει ο Γιάννης Βασιλάτος. «Η εμπιστοσύνη που μου δείχνει η εταιρεία, αναθέτοντάς μου έναν τόσο σημαντικό ρόλο, είναι κάτι που με τιμά ιδιαίτερα. Στόχος της νέας ενοποιημένης διεύθυνσης είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις υποδομές μας, παραμένοντας ταυτόχρονα στο πλευρό των πελατών μας και προσφέροντάς τους εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου».

TAGS:

close menu