Οικονομία

Μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπαίνει σιγά-σιγά στη ζωή των επιχειρήσεων. Ήδη όσες συναλλάσσονται με ένα τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου έχουν ενταχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 όλες οι δαπάνες θα περνούν από το νέο σύστημα. Με τις νέες διαδικασίες, οι προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου, που ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ, θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα.

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, όλες οι συμβάσεις και οι προμήθειες θα διέπονται από απόλυτη διαφάνεια, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος θα γνωρίζει ακριβώς πού πηγαίνουν τα χρήματα του Προϋπολογισμού. Θα γνωρίζει επίσης εάν ένας φορέας έχει δαπανήσει το σύνολο του ποσού, για παράδειγμα, από το πρώτο τρίμηνο. Σε δεύτερη φάση, που είναι ίσως και η κυριότερη, το Λογιστήριο του Κράτους θα γνωρίζει εάν κάποιο νοσοκομείο αγοράζει ακριβότερα, για παράδειγμα, γάζες από κάποιο άλλο, βάζοντας τέλος σε διάφορες περίεργες συναλλαγές.

Όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, θα δημιουργηθούν αναλυτικοί κωδικοί ανά προϊόν, με στόχο η σύγκριση των προμηθειών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο να γίνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Έτσι, λοιπόν, από τις 13 Σεπτεμβρίου 2023, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική για συμβάσεις με τα εξής υπουργεία και οργανισμούς:

– Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

– Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

– Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

– Δήμος Αθηναίων

– Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)

– Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

– Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Αττικό Μετρό Α.Ε.

– ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2024 η υποχρέωση αυτή επεκτάθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, για συμβάσεις άνω των 2.500 ευρώ. Για τους δήμους, τον ΕΟΠΥΥ και άλλους φορείς, η υποχρέωση αυτή ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2024, ενώ η ολοκλήρωση για όλες τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου είναι υποχρεωτική και απαιτεί την ανάρτηση τιμολογίων σε ενιαία πλατφόρμα με συγκεκριμένη μορφή. Μάλιστα, για όσους ενταχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, προσφέρονται τα εξής κίνητρα:

– Μείωση της προθεσμίας φορολογικής παραγραφής από 5 σε 3 έτη.

– Πλήρης απόσβεση δαπανών για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό μέσα σε ένα έτος.

– Προσαύξηση κατά 100% των δαπανών για την παραγωγή και διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

– Μείωση της προθεσμίας επιστροφής φόρου σε 45 ημέρες.

Με τις αλλαγές αυτές όχι μόνο θα υπάρξει διαφάνεια, αλλά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα γνωρίζει επακριβώς ποιος χρωστάει πού, πόσα και πότε πρέπει να πληρωθούν. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δημιουργούν προβλήματα στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και στην αγορά, όπου, δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια καταγράφονταν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των προμηθευτών.

Μέχρι στιγμής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχουν εγγραφεί στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης περισσότεροι από 2.800 φορείς (αναθέτουσες αρχές), ενώ οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σε 72.000.

Η νέα διαδικασία συναλλαγών ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών μεταξύ δύο ή περισσότερων συναλλασσομένων, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη εκτύπωσης, αποστολής και διαφύλαξης αυτών σε έντυπη μορφή. Τα παραστατικά αυτά δεν είναι μόνο τα τιμολόγια, αλλά περιλαμβάνουν και άλλα σχετικά συνοδευτικά σε αυτά έγγραφα. Επιπλέον, μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιτυγχάνεται, πέρα από την ανταλλαγή των παραστατικών, η αυτοματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών που τα αφορούν, όπως, για παράδειγμα, η αρχειοθέτηση και η ανάκτησή τους.

close menu