Τεχνολογίες

Με ρυθμό 4πλάσιο του ΑΕΠ οι δαπάνες ΤΠΕ στην Ευρώπη το 2024

Ως καύσιμο για την ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ θα λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, εκτοξεύοντας τις ψηφιακές δαπάνες στην περιοχή της ΕΜΕΑ το 2024

Ως «καύσιμο» για την ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ θα λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, εκτοξεύοντας τις ψηφιακές δαπάνες στην περιοχή της ΕΜΕΑ το 2024. Μάλιστα, οι δαπάνες ΤΠΕ στην ΕΜΕΑ το επόμενο έτος εκτιμάται ότι θα “τρέξουν” με ρυθμό τέσσερις φορές ταχύτερο από την αναμενόμενη για το 2024 διεύρυνση του ΑΕΠ στην περιοχή.

Στο μεταξύ, μέχρι το 2025, το μερίδιο της τεχνητής νοημοσύνης στους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων στην EMEA θα αυξηθεί κατά 40%, οδηγώντας σε επιπλέον καθαρές νέες δαπάνες 30 εκατ. δισ. Εξάλλου, με ορίζοντα το 2025, το 45% των μεγάλων επιχειρήσεων στην EMEA θα χρησιμοποιεί το GenAI για να αυξήσει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, να διπλασιάσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων στο γραφείο και να ελευθερώσει χρόνο, ώστε να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

“Πρόκειται για μια τάση ενδεικτική του ριζικού μετασχηματισμού, που αναδιαμορφώνει αυτήν τη στιγμή την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την αυγή αυτού, που η IDC ορίζει ως “AI Everywhere”, μια τάση που αντικατοπτρίζει τη νέα φάση, όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών λειτουργιών και στρατηγικών”, αναφέρει η εταιρεία ερευνών IDC.

Προωθούμενη από την ταχεία άνοδο και την εξελιγμένη ενσωμάτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), αυτή η κομβική αλλαγή ωθεί τις επιχειρήσεις να ξανασκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν δεδομένα για την εξέλιξη των προϊόντων τους, το λανσάρισμα νέων υπηρεσιών και τις πρωτοβουλίες δέσμευσης πελατών, απελευθερώνοντας νέες περιπτώσεις χρήσης και επιταχύνοντας το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στην εποχή του ΑΙ οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα “IDC EMEA Emerging Tech Survey”, το 72% των επιχειρήσεων στην EMEA είτε χρησιμοποιεί ήδη, είτε σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα δύο χρόνια, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό αντίκτυπο αυτής της τεχνολογίας στην περιοχή.

Καθώς οι εταιρείες χαράσσουν την πορεία τους σε αυτό το νέο τοπίο, η IDC υπογραμμίζει τη στρατηγική ανάγκη για τους ηγέτες στον κλάδο της πληροφορικής να επαναξιολογήσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια και να παραμείνουν στην πρωτοπορία αυτής της εξέλιξης, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιτάχυνση του AI Everywhere οδηγεί σε πλήρη επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία αξίας.

AI Everywhere

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της IDC, μέχρι το 2026, το 85% του συνδεδεμένου πληθυσμού στην EMEA θα επωφεληθεί ενεργά από το GenAI στην καθημερινή του ζωή, βιώνοντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής σε τομείς, όπως η υγεία και η ψυχική ευεξία.

Στο μεταξύ, μέχρι το 2026, το 70% των μεγάλων επιχειρήσεων της EMEA θα επιτυγχάνει λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας μια ενιαία προβολή του πελάτη που βασίζεται σε AI, αυξάνοντας τον χρόνο διακράτησης των πελατών κατά 50%.

Επιπλέον, μέχρι το 2026, το 50% των εταιρειών της EMEA θα χρησιμοποιούν το GenAI για να αυξήσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα στον συν-σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, επιταχύνοντας τον χρόνο για νέα προϊόντα κατά 2 φορές.

close menu