Χρηματοδοτήσεις

Με πόρους 1,25 δισ. ευρώ για ΜμΕ κάνει “ποδαρικό” το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Με τριπλή δέσμη δράσεων και πόρους που υπολογίζεται να φτάσουν τα 1,23 δισ. ευρώ, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκαινιάζει τις ενέργειες του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην 86η ΔΕΘ από την πολιτική ηγεσία.

Οι τρεις δράσεις του προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα” αφορούν:

  • Στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Μετάβαση ΜμΕ” με πόρους 300 εκατ. ευρώ
  • Στο πρόγραμμα “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” με πόρους 700 εκατ. ευρώ και,
  • Στο πρόγραμμα “Ερευνω-Δημιουργώ-Καινοτομώ” με πόρους 250 εκατ. ευρώ

Το “χορό” των προκηρύξεων αναμένεται να σύρει το πρόγραμμα “Ψηφιακή Μετάβαση” το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή ψηφιακή ετοιμότητα, ενίσχυση επιχειρήσεων  σχετικά υψηλής ψηφιακής ετοιμότητας και οι οποίες θέλουν περισσότερο εξελιγμένα εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους και στήριξη επιχειρήσεων που έχουν ήδη ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής.

Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τον υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη μέσα στον Νοέμβριο το πρόγραμμα “Πράσινη Μετάβαση”, το οποίο με προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ αφορά στην αναβάθμιση τη παραγωγικής λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την χρήση και την αξιοποίηση λύσεων φιλικών στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατάσταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια κατανάλωση όχι όμως για net metering.

Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις, λαμβάνουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης και οι υποβολές των σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγησή τους θα γίνει με τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους.

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» είναι το πρώτο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2022 που ενεργοποιεί το υπ. Ανάπτυξης, με στόχο τη συνέχιση της χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια κι εντάθηκε την περίοδο της πανδημικής κρίσης. Το ΕΣΠΑ αποτέλεσε βασικό πυλώνα στήριξης των ΜμΕ κατά την πανδημική κρίση και η στήριξη αυτή αναμένεται να συνεχιστεί στη νέα περίοδο που ξεκίνησε (2021-2027), με στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και στην διανυόμενη ενεργειακή κρίση.

close menu