Οικονομικά αποτελέσματα

Με αύξηση εσόδων 43% και κερδών 84% έκλεισε το 2021 για τον όμιλο Ideal

Σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων κατέγραψε ο όμιλος Ideal για το σύνολο του 2021, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 67,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43% σε σχέση με τα 47,2 εκατ. ευρώ του 2020.

Τα κέρδη EBITDA έφτασαν τα 10,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61% σε σχέση με τα 6,7 εκατ. ευρώ του 2020.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84% σε σχέση με τα 3,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Αναλυτικά:
Διανομή προϊόντων πληροφορικής και λευκών οικιακών συσκευών
Οι πωλήσεις των προϊόντων πληροφορικής και λευκών συσκευών που διανέμει η εταιρεία σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το 2020 και η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2022 τόσο λόγω της διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων όσο και των προγραμμάτων της Κυβέρνησης για χορήγηση ψηφιακών εργαλείων και αναβάθμισης οικιακού εξοπλισμού.

Οι πωλήσεις της δραστηριότητας λύσεων/προιόντων Κυβερνοασφάλειας και Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το 2020.

Παράγοντες που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις το 2022 είναι:

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, όπως το Cloud Computing και το 5G οι οποίες θα απαιτήσουν επενδύσεις στην Κυβερνοασφάλεις στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Η συνέχιση της τηλεργασίας θα απαιτήσει αυξημένες ανάγκες σε Κυβερνοασφάλεια.

Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Τα μεγάλα έργα Κυβερνοασφάλειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Η εξέλιξη του Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (GDRP, NIS, IMO, eIDAS κλπ) και οι σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Εκτιμάται ότι στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία, θα λάβει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας απομακρυσμένης ταυτοποίησης η οποία αναμένεται να συμβάλει θετικά στην διάχυση των ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων καθώς δεν θα απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία για την έκδοση μια ηλεκτρονικής υπογραφής.

Στον τομέα των Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης η εταιρεία έχει συνάψει σημαντικές τριετείς συμβάσεις, με οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών, σφραγίδων και χρονοσημάνσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού η δραστηριότητα ενδυναμώθηκε την τρέχουσα χρονιά με νέα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη από την αγορά, τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στον τομέα ανάπτυξης του προϊόντος και της συμβουλευτικής υποστήριξης νέων και υφιστάμενων πελατών.

Με τη βοήθεια των νέων στελεχών, η Εταιρεία προσδοκά την διεύρυνση της δραστηριοποίησής της σε νέες αγορές – τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού – καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού, τα οποία θα κάνουν ακόμα πληρέστερες τις λύσεις που προσφέρει στους πελάτες της.

Κατασκευή και εμπορία μεταλλικών πωμάτων
Παρά το γεγονός ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την εφοδιαστική αλυσίδα γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων και του κόστους μεταφοράς, η δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει την ζήτηση η οποία προέκυψε από την αδυναμία ανταγωνιστικών εταιρειών να προμηθεύσουν αντίστοιχα προϊόντα οδήγησε στην σημαντική αυτή αύξηση.

Αντίστοιχες αυξητικές τάσεις για το κόστος αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, της αύξησης του πληθωρισμού και της συνεχιζόμενης διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους. Η εταιρεία προσδοκά περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων το 2022 αξιοποιώντας πλήρως την παραγωγική της δυνατότητα και βασιζόμενη στο διεθνές πελατολόγιό της.

Εμπορία και προώθηση ανθρακούχων αναψυκτικών
Η δραστηριότητα σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά παρά την αρνητική επίδραση της αναστολής της λειτουργίας των bars, των καταστημάτων εστίασης και των ξενοδοχείων τα οποία είναι τα βασικά κανάλια διανομής των προϊόντων, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.

Η εταιρεία ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 προέβη σε ενέργειες με στόχο να αυξήσει την παρουσία της και στα καταστήματα λιανικής, και πλέον οι πωλήσεις στο κανάλι της λιανικής έχουν αρχίσει να ενισχύονται και να αυξάνονται ως ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων της. Οι στρατηγικοί στόχοι για το 2022 περιλαμβάνουν περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της και επέκταση και σε νέες αγορές καθώς το 37% των πωλήσεων της πραγματοποιείται σε χώρες του εξωτερικού.

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 2021
Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας, Astir Vitogiannis S.A. (“Astir”) σύναψε συμφωνία με την εταιρεία The South African Breweries Proprietary Limited («SAB») για την εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής της SAB στην Coleus Packaging Proprietary Limited («Coleus»), για την απόκτηση του ποσοστού 74,99% της Coleus και το τίμημα της συναλλαγής ορίστηκε σε ZAR 210 εκατ. (€ 12,65 εκατ. – Ισοτιμία 1 EUR για 16,6 ZAR).

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά την συναίνεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής, η οποία αναμένεται στο διάστημα των επομένων 60 ημερών. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί κατά 57% με χρηματοδότηση σε ZAR από τοπικές τράπεζες και κατά 43% με Ίδια Κεφάλαια από την Astir.

Η Coleus (www.coleus.co.za) διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής και προμηθεύει μεταλλικά πώματα σε ζυθοποιίες και εταιρείες ποτών και αναψυκτικών στην Νότια Αφρική και τις γύρω χώρες. Η εταιρεία διέθεσε περισσότερα από 6,2 δισεκατομμύρια πώματα το 2021 στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των AB InBev Group, Heineken, Distell, Diageo και Coca Cola και οι οποίες αποτελούν το 98% των πωλήσεών της.

Η Coleus, η οποία απασχολεί συνολικά 140 εργαζόμενους, το 2021 είχε πωλήσεις ZAR 521,8 εκατ. (€31,4 εκατ.), EBITDA ZAR 59,6 εκατ. (€3,6 εκατ.) και καθαρό δανεισμό ZAR 120 εκατ. (€7,2 εκατ.). Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι €1 = 16,6 ZAR.

Το 2021 η Astir και η Coleus είχαν συνολικές πωλήσεις 12,5 δισεκατομμυρίων πωμάτων. Η συμφωνία θα επιτρέψει συνέργειες τόσο στα έσοδα και στο κόστος, καθώς και στην εξυπηρέτηση πελατών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, ο πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου ανέφερε πως:
«Η πειθαρχημένη επιχειρηματική μας προσέγγιση και οι σωστές μας επιλογές στις επενδύσεις μας αποδεικνύονται από τα πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην IDEAL Holdings, καινοτομούμε και επενδύουμε στην δημιουργία αξίας για τις θυγατρικές και τους μετόχους μας. Παράλληλα, η προσθήκη της Coleus Packaging στην οικογένεια της IDEAL Holdings – κάτι που αποτελεί ίσως την πρώτη συμφωνία τέτοιου είδους στην Ελλάδα και συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης και της ευελιξίας που μας διακατέχουν – καθιστά την Astir Vitogiannis διεθνή παίκτη και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Αφρική, στην αγορά που αναπτύσσεται με τους υψηλότερους ρυθμούς,» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

close menu